• thành lập doanh nghiệp ACSC

TIN TỨC TÀI LIỆU CHO DOANH NGHIỆP

Hướng dẫn hồ sơ hoàn thuế GTGT

| |

Để hồ sơ hoàn thuế GTGT  không bị thiếu sót, ACSC xin hướng dẫn hồ sơ hoàn thuế GTGT bao gồm : 1. Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà... READ MORE