Nội dung

Keep your eyes on the stars and your feet on the ground - Theodore Roosevelt

Thông tư số 09/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch tài chính

Căn cứ
Thông tư số 09/2015/TT-BTC về việc hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp

Thời gian có hiệu lực : Từ ngày 17/03/2015

Nội dung hướng dẫn Thông tư số 09/2015/TT-BTC 

a/ Hình thức thanh toán trong giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác

Thông tư số 09/2015/tt-btc giao dịch tài chính
Thông tư số 09/2015/tt-btc giao dịch tài chính

Doanh nghiệp sẽ không sử dụng tiền mặt để thanh toán khi thực hiện giao dịch, Thay vào đó ,doanh nghiệp tiến hành sử dụng các hình thức sau

 1. Hình thức thanh toán bằng Séc
 2. Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền
 3. Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.

Ngoài ra , doanh nghiệp góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác bằng tài sản thì thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp bằng tài sản

Xem thêm : thành lập công ty du lịch

b/ Hình thức thanh toán trong giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau giữa các doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng

Theo đó , các hình thức thanh toán được quy định trong Thông tư số 09/2015/TT-BTC về việc hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp như sau:

 1. Hình thức thanh toán bằng Séc
 2. Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền
 3. Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.

Thông tư số 09/2015/TT-BTC

Hình thức giao dịch tài chính của doanh nghiệp
Hình thức giao dịch tài chính của doanh nghiệp

Thông tư số 09/2015/TT-BTC là một văn bản pháp lý quan trọng của Bộ Tài chính Việt Nam được ban hành để hướng dẫn cụ thể các hoạt động tài chính, kế toán trong các tổ chức, doanh nghiệp nước ta.

Định rõ các quy định về hạch toán, lập báo cáo tài chính

Thông tư này quy định chi tiết về các hoạt động hạch toán, lập báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp. Mục đích của nó là để đảm bảo rằng tất cả các công ty tuân theo các tiêu chuẩn kế toán phù hợp, đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong hoạt động kinh doanh. Đặc biệt, nó cung cấp hướng dẫn về cách ghi chép các giao dịch kế toán, cách lập và gửi báo cáo tài chính.

Thiết lập các chuẩn mực kế toán

Thông tư số 09/2015/TT-BTC cũng thiết lập các quy tắc về chuẩn mực kế toán. Các quy tắc này hướng dẫn các doanh nghiệp cách giải thích và thực hiện các chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) và các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

Quy định về việc lưu trữ và quản lý hồ sơ kế toán

Thông tư này nhấn mạnh về trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc lưu trữ và quản lý hồ sơ kế toán.

 • Các quy định về việc bảo quản và lưu trữ hồ sơ kế toán cũng được đề cập chi tiết trong Thông tư này để đảm bảo rằng tất cả các hồ sơ được giữ gìn đúng cách và an toàn, đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong hoạt động kinh doanh.

Như vậy, thông tư số 09/2015/TT-BTC đảm bảo rằng tất cả các doanh nghiệp hiểu và tuân thủ các quy định về hạch toán và báo cáo tài chính, với mục tiêu đảm bảo rằng tất cả các hoạt động kinh doanh được thực hiện một cách công bằng, minh bạch và đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin tài chính.

Điều này giúp tăng cường sự tin tưởng của người dùng, nhà đầu tư và giữ vững tình hình kinh tế ổn định của đất nước.

Xem thêm:

Nguồn Thư viện pháp luật

ACSC
Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

  Họ và tên *

  Điện thoại *

  Nhập email *

  Lĩnh vực đăng ký: *

  Địa điểm đăng ký của bạn thuộc quận mấy *