Bảo mật thông tin mạng điều kiện cấp giấy phép kinh doanh online

posted in: Tin tức kinh doanh | 0

Vừa qua nhiều đối tượng lợi dụng những kẽ hở trên mạng đã có những  hành vi xâm hại đến lợi ích của cá nhân và các tổ chức , với những thủ thuật tinh vi nhằm chiếm đoạt tải sản , với thực trạng như trên giải pháp bảo mật thông tin là thiết yếu và thực sự cần thiết khi kinh doanh online.
Theo đó nghị định 108/2016/NĐ-CP ban hành đã quy định một số điều kiện kinh doanh sản phẩm dịch vụ an toàn thông tin mạng, cụ thể như sau :
Thời hạn cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng : 10 năm
Điều kiện
1 – Đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 42 Luật an toàn thông tin mạng và các điều kiện tại Nghị định này

2 – Đối với hoạt động nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng, doanh nghiệp cần đáp ứng điều kiện quy định tại (1) nêu trên. Trong đó, chi tiết các điều kiện tại điểm c, d khoản 1 Điều 41 Luật an toàn thông tin mạng cụ thể như sau:
– Có đội ngũ quản lý, điều hành đáp ứng được yêu cầu chuyên môn về an toàn thông tin; có cán bộ kỹ thuật chịu trách nhiệm chính có bằng đại học chuyên ngành hoặc chứng chỉ an toàn thông tin hoặc công nghệ thông tin hoặc điện tử viễn thông với số lượng nhân sự đáp ứng được quy mô, yêu cầu của phương án kinh doanh.
– Có phương án kinh doanh phù hợp và bao gồm các nội dung: Mục đích nhập khẩu; phạm vi, đối tượng cung cấp sản phẩm; sự đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đối với từng sản phẩm; chi tiết các tính năng kỹ thuật cơ bản của sản phẩm.

Xem thêm:

Sự cạnh tranh thị trường bán lẻ của DN trong nước và nước ngoài

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

3 – Đối với hoạt động sản xuất sản phẩm an toàn thông tin mạng, doanh nghiệp cần đáp ứng điều kiện quy định tại (1) nêu trên. Trong đó, chi tiết các điều kiện tại điểm b, c, d khoản 1 Điều 42 Luật an toàn thông tin mạng cụ thể:
– Có hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất và công nghệ sản xuất phù hợp với phương án kinh doanh sản phẩm an toàn thông tin mạng.
– Có đội ngũ quản lý, điều hành đáp ứng được yêu cầu chuyên môn về an toàn thông tin; có đội ngũ kỹ thuật có bằng đại học chuyên ngành hoặc chứng chỉ an toàn thông tin hoặc công nghệ thông tin hoặc điện tử viễn thông với số lượng nhân sự đáp ứng được quy mô, yêu cầu của phương án kinh doanh.
– Có phương án kinh doanh phù hợp và bao gồm các nội dung: Phạm vi đối tượng cung cấp sản phẩm; loại hình sản phẩm dự kiến sản xuất; sự đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đối với từng loại sản phẩm; các tính năng kỹ thuật cơ bản của sản phẩm.

 

4 – Đối với hoạt động cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng, doanh nghiệp cần đáp ứng điều kiện quy định tại (1) nêu trên. Trong đó, chi tiết các điều kiện tại điểm b, c, d khoản 1 Điều 42 Luật an toàn thông tin mạng, cụ thể:
– Có hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất phù hợp với quy mô cung cấp dịch vụ, phương án kinh doanh.
– Có đội ngũ quản lý, điều hành đáp ứng được yêu cầu chuyên môn về an toàn thông tin; có đội ngũ kỹ thuật có bằng đại học chuyên ngành hoặc chứng chỉ an toàn thông tin hoặc công nghệ thông tin hoặc điện tử viễn thông với số lượng nhân sự đáp ứng được quy mô, yêu cầu của phương án kinh doanh.
– Có phương án kinh doanh phù hợp và bao gồm các nội dung: Phạm vi đối tượng cung cấp dịch vụ; loại hình dịch vụ dự kiến cung cấp; phương án bảo mật thông tin của khách hàng; phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ.

Xem thêm:

Lợi nhuận tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm cho DN bất động sản

Thu triệu đô từ việc bán thức ăn nhanh cho dân văn phòng

5 – Đối với hoạt động cung cấp dịch vụ kiểm tra đánh giá an toàn thông tin mạng cần đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 42 Luật an toàn thông tin mạng. Đối với hoạt động cung cấp dịch vụ bảo mật thông tin không sử dụng mật mã dân sự cần đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 42 Luật an toàn thông tin mạng. Chi tiết các điều kiện điểm a, d khoản 2 Điều 42 Luật an toàn thông tin mạng cụ thể như sau:
– Các điều kiện quy định tại (4) nêu trên.
– Có phương án kỹ thuật phù hợp và bao gồm các nội dung: Tổng thể hệ thống kỹ thuật; việc đáp ứng về chức năng của hệ thống tương ứng với loại hình dịch vụ dự kiến cung cấp; việc đáp ứng với các quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng tương ứng.

Những thách thức lớn nhất của Việt Nam chính là việc thiếu hụt các quy chuẩn An toàn thông tin , theo thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cho biết, ngoài ra Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức khác, việc an toàn thông tin mạng còn nhiều hạn chế, do đó để tao ra một trường an toàn thông tin mạng toàn diện đòi hỏi cần nhiều cố gắng và sự trợ giúp của các chuyên gia trong và ngoài nước

Ngoài ra với phương tiện Internet phát triển mạnh , nhà nước cũng ban hành quy định về nộp thuế điện tử. Doanh nghiệp cần tìm hiểu để thực hiện

Theo baodautu.vn

Follow ACSC:

ACSC'CEO, tôi là tác giả của những bài viết chuyên sâu về Dịch vụ thành lập doanh nghiệp. SỐ ĐT liên hệ : 0938.002.149 . Theo dõi tôi tại đây https://www.facebook.com/congtyacsc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *