Cách lập tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mẫu 01/GTGT

posted in: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP | 0

IV) Cách lập tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mẫu 01/GTGT trên phần mềm HTKK theo thông tư 119/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/9/2014:

– Sau khi tải phần mềm HTKK về máy và đăng nhập Mã số thuế

Bước 1: Chọn Kê khai → Thuế Giá trị gia tăng → Tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT)

Bước 2: Chọn kỳ kê khai tháng hoặc quý → Tháng, quý và năm cần kê khai → Chọn loại tờ khai lần đầu hoặc tờ khai bổ sung → Chọn phụ lục kê khai → Đồng ý

Cách lập tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mẫu 01/GTGT

 

  • Cách điền các chỉ tiêu trên tờ khai 01/GTGT

 √  Khi doanh nghiệp không phát sinh bất kỳ hoạt động mua, bán trong kỳ sẽ click chọn vào ô ở chỉ tiêu [21]

– Chỉ tiêu [22] -“Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang” sẽ được tự động cập nhật từ chỉ tiêu [43] của kỳ kê khai tháng, quý liền kề trước

– Chỉ tiêu [23] – “Giá trị của HHDV mua vào” sẽ được điền căn cứ vào dữ liệu ở chi tiêu (**) trên Bảng kê phụ lục mua vào PL 01-2/GTGT

– Chỉ tiêu [24], [25] – “Thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ” sẽ được điền căn cứ vào dữ liệu ở chỉ tiêu (***) trên Bảng kê phụ lục mua vào PL 01-2/GTGT

– Từ chỉ tiêu [26] đến [36] – Các chỉ tiêu này thì phần mềm sẽ tự động cập nhật từ các chỉ tiêu tương ứng trên Bảng kê phụ lục bán ra PL 01-1/GTGT

Xem thêm: Thủ tục đăng ký thành lập công ty tnhh tại TPHCM

† Nếu có kê khai bổ sung, điều chỉnh các kỳ trước thì sẽ điền vào chỉ tiêu [37], [38]

+ Chỉ tiêu [37] – “Điều chỉnh giảm” nhập điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước (nếu trong kỳ có kê khai bổ sung bản giải trình 01/ KHBS

+ Chỉ tiêu [38] – “Điều chỉnh tăng” nhập số thuế điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước (nếu trong kỳ có kê khai bổ sung bản giải trình 01/ KHBS

– Từ chỉ tiêu [39] đến [43] – Không cần điền vào vì phần mềm sẽ tự động cập nhật.

+ Nếu chỉ tiêu [40] – “Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ” có phát sinh số tiền thì người nộp thuế phải nộp số tiền đó chậm nhất ngày 20 của tháng kế tiếp với kỳ kê khai tháng hoặc chậm nhất ngày 30 của quý kế tiếp với kỳ kê khai quý phát sinh nghĩa vụ nộp thuế

+ Nếu chỉ tiêu [43]“Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau” có phát sinh thì người nộp thuế không phải nộp thuế, đồng thời số tiền ở đây sẽ được tự động cập nhật vào chỉ tiêu [22] của kỳ kê khai kế tiếp

Xem thêm :

Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Cách xác định đối tượng nộp thuế GTGT

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Save

Save

Follow ACSC:

ACSC'CEO, tôi là tác giả của những bài viết chuyên sâu về Dịch vụ thành lập doanh nghiệp. SỐ ĐT liên hệ : 0938.002.149 . Theo dõi tôi tại đây https://www.facebook.com/congtyacsc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *