Nội dung

Keep your eyes on the stars and your feet on the ground - Theodore Roosevelt

Thuế khoán hộ kinh doanh – Cách tính thuế khoán HKD mới nhất

Hướng dẫn chi tiết cánh tính thuế khoán hộ kinh doanh. Các quy định mới nhất trong việc nộp thuế và mức thuế suất dành cho các hộ kinh doanh thuộc nhiều ngành nghề khác nhau.

Tìm hiểu thêm về hộ kinh doanh gia đình trong loạt bài hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh từ A- Z của ACSC tại đây

Hộ kinh doanh cá thể là gì? Nên thành lập công ty hay hộ kinh doanh

Thuế khoán Hộ kinh doanh: Quy định và cách tính

thuế khoán hộ kinh doanh

Thuế hộ kinh doanh là loại thuế được quy định dành cho các hộ kinh doanh cá thể khi hoạt động kinh doanh được tính theo tỷ lệ thu nhập. Đây là những gì bạn cần biết về thuế hộ gia đình kinh doanh:

Mức thuế khoán của hộ kinh doanh cá thể:

Mức thuế khoán được tính trên thu nhập của hộ kinh doanh trong kỳ tính thuế. Hiện nay, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định mức thuế suất khoán đối với hộ kinh doanh trung bình từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng/tháng/tháng tùy theo loại hình hộ kinh doanh.

Thời hạn nộp thuế khoán hộ kinh doanh cá thể:

Thời hạn nộp thuế khoán đối với hộ đang hoạt động chậm nhất là ngày 30 của tháng tiếp theo kỳ nộp thuế.

Cách tính thuế khoán đối với hộ kinh doanh cá thể:

Việc tính thuế khoán đối với hộ kinh doanh sẽ được tính dựa trên mức thuế suất và thu nhập riêng lẻ của hộ gia đình. Công thức tính cụ thể như sau:

Thuế khoán = doanh thu khoán x mức thuế khoán

Tra cứu thông tin nộp thuế doanh khoán:

Chủ hộ có thể tra cứu thông tin thuế trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế Việt Nam.

Đối với hộ mới hoặc chưa hoạt động trong tháng tính thuế thì không phải nộp thuế khoán của tháng đó.

Hình thức nộp thuế khoán:

Thuế khoán của các hộ kinh doanh được nộp dưới hình thức chuyển khoản qua ngân hàng hoặc qua điểm thu thuế của Tổng cục Thuế.

Hóa đơn thuế khoán:

Khi người kinh doanh nộp thuế khoán, không cần cung cấp hóa đơn. Tuy nhiên, bạn phải lưu giữ các chứng từ liên quan đến việc tính thuế để phục vụ cho các lần kiểm tra thuế sau này.

Trên đây là một số thông tin cơ bản về thuế khoán hộ kinh doanh. Nắm rõ các quy định và cách tính thuế suất chính xác sẽ giúp các hộ gia đình quản lý hộ tốt hơn tránh những thiếu sót trong quá trình khai báo và nộp thuế.

II. Cách tính thuế khoán, thuế hộ kinh doanh, thuế khoán hộ kinh doanh

Sau đây, ACSC xin hướng dẫn từng loại thuế cụ thể bao gồm thuế GTGT, thuế TNCN, và cách tính thuế cũng như lưu ý cho từng loại thuế cụ thể dưới đây

1. Cách tính thuế khoán hộ kinh doanh

 • Thuế khoán là thuế mà hộ kinh doanh phải nộp hàng tháng hoặc hàng quý đã được ấn định giá, giá này được cán bộ thuế xem xét dựa vào doanh thu hàng tháng của hộ kinh doanh để đưa ra mức thuế khoán phải nộp

 • Thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân của hộ KD tính dựa vào cách tính thuế khoán như trên

Chi tiết:

cách tính thuế khoán hộ kinh doanh cá thể

Doanh thu tính thuế là doanh thu mà hộ kinh doanh kiếm được trên thực tế từ việc kinh doanh, bán hàng, sản xuất, cung cấp dịch vụ..trong ký tính thuế

 • Nếu hộ sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì

Doanh thu tính thuế ( DT tính thuế) = DT khoán của hộ + DT trên hóa đơn

 • Nếu hộ không sử dụng hóa đơn thì không cần tính.
 • Thuế suất GTGT và TNCN sẽ được tính dựa trên ngành nghề kinh doanh

Nếu hộ kinh doanh nhiều ngành nghề thì căn cứ vào tỷ lệ thuế từng ngành nghề cụ thể, bạn liệt kê theo bảng và sau đó tính ra thuế GTGT và Thuế TNCN phải nộp nhé.

Đây là danh sách ngành nghề tổng với mức thuế suất cụ thể như sau:

Danh sách Ngành nghề

( Xếp theo lĩnh vực chung)

Thuế suất giá trị GT

 

(Tính theo %)

Thuế suất thu nhập CN

 

(Tính theo %)

Phân phối, cung cấp hàng hóa 1 0.5
Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu 5 2
Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu 3 1.5
Hoạt động kinh doanh khác 2 1

( Mới nhất theo TT40 ban hành và có hiệu lực thi hành từ 8 năm 2021)

 

Ví dụ Hướng dẫn Mức đóng thuế hộ kinh doanh cá thể mình họa theo bảng dưới đây

STT Họ tên Mã số thuế Kỳ lập bộ Địa chỉ Ngành nghề kinh doanh Doanh thu khoán/tháng Tiền thuế phải nộp trong tháng
Tổng số Thuế Thuế GTGT Thuế TNCN Thuế TTĐB Thuế tài nguyên Thuế BVMT Phí BVMT
1 Nguyễn Văn A 0345123123 1/2021 số abc, Chợ Phạm Văn Hai-Phường 3-Quận Tân Bình Bán lẻ lương thực, t.phẩm, đồ uống,thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong cửa hàng KD tổng hợp 25.000.000 375.000 250.000 125.000 0 0 0 0

 

Tham khảo từ http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstcn.jsp

Hộ kinh doanh:  Bán lẻ lương thực, t.phẩm, đồ uống,thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong cửa hàng KD tổng hợp

Thuộc ngành nghề có mức thuế GTGT là 1% và thuế TNCN là 0,5%

 • Doanh thu khoán của hộ kinh doanh hàng tháng: 25.000.000 VNĐ
 • Thuế GTGT = Doanh thu X 1% : 25.000.000 X 0.01= 250.000 VNĐ
 • Thuế TNCN = Doanh thu X 0.5% : 25.000.000 X 0.005 = 125.000 VNĐ

Do hộ kinh doanh không kinh doanh các ngành nghề đặc biệt nên không phải đóng các khoản thuế như thuế tiêu thụ và thuế tài nguyên, thuế MT

Thuế khoán của hộ kinh doanh phải nộp như sau

 • Thuế GTGT + thuế TNCN: 250.000 + 125.000 = 350.000 VNĐ

2. Lưu ý thuế khoán hộ kinh doanh

 1. Doanh thu hộ trong một năm <= 100 Tr thì KHÔNG PHẢI NỘP THUẾ GTGT VÀ TNCN
 2. Nếu Hộ KD hoạt động không đủ 12 tháng trong 1 năm thì căn cứ được tính dựa trên doanh thu tính thuế TNCN trong 1 năm. Cũng dựa vào mức 100 tr để căn cứ hộ có phải nộp thuế hay không
 3. Doanh thu để tính thuế khoán của hộ là doanh thu mà hộ kinh doanh kiếm được trong số tháng mà hộ hoạt động ( Vd hộ chỉ hoạt động 7 tháng với tổng mức doanh thu 77 tr , thì doanh thu tính thuế khoán là 77 triệu)
 4. Trường hợp hộ KD đang hoạt động bình thườngng và đóng thuế khoán theo quy định, nhưng trong năm do một số phát sinh ( VD như dịch covid) không hoạt động đủ 12 tháng, thì cũng sẽ được giảm trừ số tháng mà hộ không hoạt động.

Ví dụ về cách tính thuế khoán cho hộ hoạt động không đủ 12 tháng

Hộ ABC trong năm qua chỉ kinh doanh 7 tháng, doanh thu trong 7 tháng là 77 triệu. Như vậy

 • Doanh thu tính trên 1 tháng của hộ là 77 tr : 7 Th = 11 tr
 • Doanh thu trên 12 tháng : 11 Tr X 12 = 132 Tr

=> Doanh thu trong 1 năm tương ứng là 132 Tr > 100 Tr nên hộ KD phải nộp thuế khoán theo quy định

=> Doanh thu để tính thuế khoán của hộ ABC là 77Tr

=> Sau đó ta áp dụng cách tính thuế GTGT và thuế TNCN để tính ra tổng số tiền nộp thuế khoán hộ kinh doanh phải đóng.

Xem chi tiết tỉ lệ thuế suất GTGT, TNCN của các ngành nghề kinh doanh cụ thể sau đây

a. Chi tiết ngành Phân phối, cung ứng hàng hóa

mức thuế khoán hộ kinh doanh

b. Chi tiết ngành dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu

nộp thuế khoán hộ kinh doanh

hộ kinh doanh nộp thuế khoán

c. Chi tiết ngành sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng

quy định thuế khoán đối với hộ kinh doanh

d. Chi tiết ngành hoạt động kinh doanh khác

hình thức thuế khoán

Quy định thuế khoán đối với hộ kinh doanh

đăng ký thuế khoán hộ kinh doanh

Khi nộp thuế hộ KD cần lưu ý những điểm sau để tránh bị nộp phạt hoặc gặp khó khăn trong quản lý tài chính:

Nộp đúng hạn:

Thời hạn nộp thuế hộ KD rất quan trọng. Nếu nộp không đúng hạn, hộ sẽ bị phạt và bị khấu trừ vào số thuế còn nợ.

Đúng mức thuế:

Chủ hộ cần tính đúng mức thuế suất khoán dành cho hộ mình để tránh bị phạt do nộp không đúng số thuế hoặc nộp thiếu thuế.

Thông tin lưu giữ và thông tin liên quan đến thuế:

Hộ KD cần lưu giữ thông tin liên quan đến các tài liệu chứng từ liên quan đến thuế hiện có để thuận lợi cho công tác kiểm tra thuế trong tương lai.

Điền đầy đủ thông tin vào biểu thuế: Chủ hộ KD cần chú ý điền đầy đủ các thông tin khi điền tờ khai thuế để đảm bảo chính xác, tránh nhầm lẫn. Nếu không điền đầy đủ thông tin hoặc thông tin không chính xác, bạn có thể bị phạt hoặc gặp khó khăn trong việc điều chỉnh lại về sau.

Sử dụng các hình thức nộp thuế đúng quy định:

Hộ kinh doanh nộp thuế khoán theo phương thức chuyển khoản Hoặc thông qua các điểm thu của Tổng cục Thuế.

Cập nhật các quy định mới về thuế:

Người quản lý hộ cần cập nhật các quy định mới về thuế liên quan đến hoạt động của mình để tránh bị phạt hoặc vi phạm về thuế.

Tham khảo ý kiến khi có thắc mắc:

Nếu hộ gia đình chưa có đủ kinh nghiệm khi đăng ký nộp thuế khoán, bạn nên tham khảo ý kiến của cán bộ tư vấn phòng thuế hoặc công ty tư vấn để được hỗ trợ và giải đáp các thắc mắc liên quan đến vấn đề này.

Những lưu ý trên sẽ giúp hộ gia đình nộp thuế khoán đúng thời hạn, đúng quy định, đảm bảo quản lý tài chính và hoạt động hiệu quả, tránh bị phạt trong quá trình nộp thuế.

Nếu chậm nộp thuế khoán thì bị phạt bao nhiêu?

Hộ gia đình cá thể nào không nộp thuế khoán đúng thời hạn sẽ bị phạt nộp chậm tương ứng với số tiền còn nợ nhà nước. Theo quy định hiện hành, mức phạt chậm nộp là 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế nợ, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày nộp đủ số tiền thuế nợ. Mức phạt tối đa là 20% số tiền nợ.

Ngoài ra, hộ kinh doanh không nộp đủ hoặc nộp quá hạn số thuế khoán sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về thuế.

Vì vậy, để tránh bị phạt chậm nộp thuế khoán, hộ kinh doanh phải nộp đúng, đủ số thuế cho cơ quan thuế trực thuộc địa phương trước thời hạn nộp thuế.
Nếu có khó khăn vướng mắc cần liên hệ với cơ quan thuế để được hướng dẫn cụ thể và giải quyết kịp thời.

 

 

PHỤNG KIO
Sending
User Review
5 (4 votes)

Leave a Reply

  Họ và tên *

  Điện thoại *

  Nhập email *

  Lĩnh vực đăng ký: *

  Địa điểm đăng ký của bạn thuộc quận mấy *