Cách xác định đối tượng nộp thuế GTGT

posted in: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP | 0

II- Cách xác định đối tượng nộp thuế GTGT theo tháng, quý theo thông tư 151/2014/TT-BTC từ ngày 15/11/2014:

1. Khai thuế giá trị gia tăng là loại khai thuế theo tháng áp dụng với đối tượng nộp thuế GTGT có tổng doanh bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm liền kề trước > 50 tỷ đồng.

Xem thêm : Đặc điểm công ty tnhh 1 thành viên

2. Khai thuế GTGT theo quý:

2.1) Khai thuế theo quý áp dụng đối với đối tượng nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm liền kề trước (đủ 12 tháng) <= 50 tỷ đồng.

       + Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là Tổng doanh thu trên các Tờ khai thuế GTGT của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch liền kề trước (đủ 12 tháng).

2.2) Khai thuế giá trị gia tăng tạm tính theo từng lần phát sinh đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lãi, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

2.3) Khai thuế giá trị gia tăng theo từng lần phát sinh đối với thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh số của người kinh doanh không thường xuyên.

Xem thêm

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Hướng dẫn mới về sử dụng hóa đơn bán lẻ

Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi : Luật quản lý thuế

 

Nguồn : Tổng cục thuế

Follow ACSC:

ACSC'CEO, tôi là tác giả của những bài viết chuyên sâu về Dịch vụ thành lập doanh nghiệp. SỐ ĐT liên hệ : 0938.002.149 . Theo dõi tôi tại đây https://www.facebook.com/congtyacsc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *