Hướng dẫn xác định đối tượng nộp thuế GTGT theo tháng hay quý

Cách xác định đối tượng nộp thuế GTGT theo tháng hay theo quý được quy định theo thông tư 151/2014/TT-BTC

Đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng

Gia hạn nộp mẫu 06/GTGT
Gia hạn nộp mẫu 06/GTGT

Đối tượng chịu thuế về mặt pháp lý không chỉ đơn giản là kinh doanh trong quy định của luật. Một phần quan trọng không thể thiếu trong quá trình này là trách nhiệm nộp thuế. Trong số các loại thuế khác nhau, thuế giá trị gia tăng (VAT) đóng một vai trò đặc biệt quan trọng.

Định nghĩa thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng là hình thức thuế tiêu thụ gián tiếp, phân phối đồng đều theo giá trị gia tăng trong quá trình sản xuất, phân phối và tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ. Nếu bạn là chủ doanh nghiệp sản xuất, buôn bán hàng hóa, dịch vụ, bạn sẽ phải nộp thuế giá trị gia tăng.

Mục tiêu của thuế giá trị gia tăng

Mục tiêu chính của thuế giá trị gia tăng là tăng cường việc thu thập thuế và đảm bảo công bằng trong việc phân phối gánh nặng thuế. Nó cũng nhằm mục đích khuyến khích sự cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp, bằng cách đảm bảo rằng mọi doanh nghiệp đều phải chịu cùng một tỷ lệ thuế.

Các đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng

Ở Việt Nam, có hai loại đối tượng phải nộp VAT: đối tượng nộp thuế trực tiếp và đối tượng nộp thuế gián tiếp.

Đối tượng nộp thuế trực tiếp

Đối tượng nộp thuế gtgt trực tiếp chủ yếu bao gồm các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất, cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp này bao gồm các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, các công ty liên doanh, và các công ty Việt Nam. Đối tượng nộp thuế trực tiếp cũng bao gồm các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh.

Đối tượng nộp thuế gián tiếp

Đối tượng nộp thuế gtgt gián tiếp là những người tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ. Khi mua hàng hóa, dịch vụ, người tiêu dùng sẽ phải trả thuế giá trị gia tăng. Số tiền này sẽ được cộng vào giá bán của sản phẩm hoặc dịch vụ và sau đó được chuyển đến ngân sách Nhà nước.

Để hiểu rõ về thuế giá trị gia tăng và nghĩa vụ thanh toán thuế của mình là điều cần thiết cho tất cả doanh nghiệp và cá nhân trong quá trình kinh doanh.

Cách xác định đối tượng nộp thuế GTGT theo tháng hay quý

Đối tượng nộp thuế theo tháng

Khai thuế giá trị gia tăng là loại khai thuế theo tháng áp dụng với đối tượng nộp thuế GTGT có tổng doanh bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm liền kề trước > 50 tỷ đồng.

Đối tượng nộp thuế theo quý

cách xác định đối tượng nộp thuế GTGT
Xác định đối tượng nộp thuế GTGT theo quý hay tháng

Khai thuế GTGT theo quý là loại khai thuế áp dụng cho các trường hợp sau đây:

 • 2.1) Khai thuế theo quý áp dụng đối với đối tượng nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm liền kề trước (đủ 12 tháng) <= 50 tỷ đồng.

+ Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là Tổng doanh thu trên các Tờ khai thuế GTGT của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch liền kề trước (đủ 12 tháng).

 • 2.2) Khai thuế giá trị gia tăng tạm tính theo từng lần phát sinh đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lãi, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.
 • 2.3) Khai thuế giá trị gia tăng theo từng lần phát sinh đối với thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh số của người kinh doanh không thường xuyên.

Xem thêm

Nguồn : Tổng cục thuế

ACSC
Sending
User Review
5 (2 votes)

Leave a Reply

  Họ và tên *

  Điện thoại *

  Nhập email *

  Lĩnh vực đăng ký: *

  Địa điểm đăng ký của bạn thuộc quận mấy *

  This form is powered by: Sticky Floating Forms Lite