Cải thiện môi trường kinh doanh & nâng cao năng lực cạnh tranh

Cải thiện môi trường kinh doanh trong doanh nghiệp là một việc thiết yếu nhằm đẩy mạnh sự phát triển của công ty trong kinh tế hội nhập. Nhà nước cũng ban hành một số điều nhằm thúc đẩy và nâng cao môi trường kinh doanh trong nền kinh tế chung sau đây

Cải thiện môi trường kinh doanh theo nghị quyết 19-2016/NQ-CP

Nội dung Nghị quyết: VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA HAI NĂM 2016 – 2017, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

Ngày ban hành : 28/04/2016

Các mục tiêu  và chỉ tiêu đáng chú ý như sau :

I. Phấn đấu đạt chỉ tiêu về môi trường bằng mức trung bình của nhóm nước ASEAN 4

 • Bám sát tiêu chí của Ngân hàng Thề giới và diễn đàn kinh tế thế giới. Phấn đấu nâng điểm các chỉ tiêu về môi trường đã đề ra
 • Bãi bỏ các quy định kinh doanh không còn phù hợp, trái quy định của pháp luật , cải cách các hoạt động kinh doanh, quản lý hàng hóa, dịch vụ XNK phù hợp với thông lệ quốc tế, giản đơn thủ tục hành chính , bảo đảm cắt giảm ít nhất lá 10% chi phí hàng năm về các thủ tục hành chính
 • Cải cách hành chính thuế đạt trung bình của nhóm nước ASEAN về : hoàn thuế; quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế; thời gian và kết quả xử lý khiếu nại về thuế;
 • Rút ngắn thời gian Cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan tối đa không quá 77
 • Thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản xuống không quá 14 ngày;
 • Thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới tối đa 10 ngày đối với hàng hóa xuất khẩu, 12 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu;
 • Chỉ số tiếp cận tín dụng thuộc nhóm 30 nước đứng đầu; thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng từ 400 ngày xuống còn tối đa 200 ngày; thời gian giải quyết phá sản doanh nghiệp từ 5 năm xuống còn 24 tháng;
 • Giảm thiểu giấy tờ, rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.
 • – Tạo lập hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

Mục tiêu đến năm 2022, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh đạt mức cao của các nước ASEAN 3

II. Đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN 4 trên một số chỉ tiêu về năng lực cạnh tranh thuộc nhóm chỉ số nâng cao hiệu quả

 • Chỉ số Hiệu lực chính sách cạnh tranh thuộc nhóm 50 nước đứng đầu;
 • Hạn chế rào cản phi thuế quan thuộc nhóm 40 nước đứng đầu.
 • Chỉ số Bảo đảm mức lương linh hoạt thuộc nhóm 60 nước đứng đầu;
 • Năng suất, khả năng giữ chân và thu hút nhân tài thuộc nhóm 40 nước đứng đầu.
 • Chỉ số Mức độ sẵn có và đầy đủ về dịch vụ tài chính thuộc nhóm 50 nước đứng đầu.
 • Phát triển mạnh thị trường quyền sử dụng đất, bao gồm cả thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp.

Xem thêm: 

Cải thiện môi trường kinh doanh & nâng cao năng lực cạnh tranh
Cải thiện môi trường kinh doanh & nâng cao năng lực cạnh tranh

III. Một số giải pháp đáng chú ý năm 2019-2022

 • Tỷ lệ hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành khi thông quan giảm từ 30-35% xuống còn 15%
 • Các thủ tục hành chính chuẩn hóa trên cơ sở dữ liệu quốc gia 100%
 • Thời gian ra giấy phép thành lập doanh nghiệp 3 ngày – không kể ngày nghỉ (Trước đây 5 ngày, ).
 • Bảo đảm 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra và 100% hồ sơ khiếu nại được giải quyết
 • Các thủ tục kê khai thuế , thủ tục nộp thuế ,bảo hiểm xã hội , BHYT tiến hành giao dịch bằng điên tử , áp dụng trên toàn quốc
 • Trình Quốc hội sửa đổi Luật Cạnh tranh nhằm bảo đảm cạnh tranh bình đẳng, kiểm soát có hiệu quả độc quyền trong kinh doanh.
 • Thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kết nối điện tử để giải quyết
 • Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết 19 và tập trung chỉ đạo thực hiện

Căn cứ Cải thiện môi trường kinh doanh & nâng cao năng lực cạnh tranh

 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ 2015; Căn cứ Nghị quyết số 142/2016/QH13 2016
 • Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-CP  2014 và Nghị quyết số 19/NQ-CP  2015

Theo Thư viện pháp luật

Nghị quyết : 19-2016/NQ-CP do Chính phủ ban hành

Xem thêm:

ACSC
Sending
User Review
5 (1 vote)

Leave a Reply

  Họ và tên *

  Điện thoại *

  Nhập email *

  Lĩnh vực đăng ký: *

  Địa điểm đăng ký của bạn thuộc quận mấy *

  This form is powered by: Sticky Floating Forms Lite