Chế độ chịu trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân

posted in: DỊCH VỤ THÀNH LẬP | 0

Loại hình:  Doanh nghiệp tư nhân (Sole Proprietorship)

Về mặt pháp lý : Khi doanh nghiệp có nợ nần thì chủ doanh nghiệp phải đem toàn bộ tài sản của mình ( không phân biệt tài sản riêng hay tài sản của doanh nghiệp) để trả cho các chủ nợ.

Những Đặc điểm cần lưu ý

Thứ nhất :

Trách nhiệm của người điều hành doanh nghiệp trong quan hệ với chủ doanh nghiệp trong trường hợp chủ doanh nghiệp không phải là người điều hành doanh nghiệp . Trách nhiệm này được giải quyết trên cơ sở hợp đồng của chủ doanh nghiệp với người điều hành doanh nghiệp và các quy định trong pháp luật hợp đồng

Thứ hai :

Vấn đề về tài sản của vợ chồng.Theo luật hôn nhân và gia đình , vợ chồng có tài sản riêng. Thông thường các tài sản của vợ chồng có trước khi kết hôn có thể là tài sản riêng , quà tặng của mỗi người , v.v…, Các tài sản chung của vợ chồng được coi là tài sản của chủ doanh nghiệp và phải đem thanh toán các khoản nợ. Các tài sản riêng của vợ ( hoặc chồng ) không phải là tài sản của chủ doanh nghiệp và không đem ra thanh toán nợ của chủ doanh nghiệp.

Thứ ba :

Chế độ chịu trách nhiệm vô hạn của chủ DNTN là một trong những cơ sở để doanh nghiệp có nên chọn đăng ký doanh nghiệp tư nhân hay không?

– Ưu thế mà DN dễ dàng vay các khoản tín dụng lớn từ ngân hàng thương mại. toàn bộ tài sản của chủ doanh nghiệp là một đảm bảo chắc chắn cho việc thanh toán các khoản nợ cùa doanh nghiệp.

– Có nhược điểm làm cho các chủ doanh nghiệp tư nhân không dám đầu tư vào những lĩnh vực , khu vực có nhiều rủi ro cao.

Tham khảo : Luật doanh nghiệp

chế độ chịu trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân

  • So với các quốc gia có nền kinh tế phát triển , doanh nghiệp tư nhân thường được gọi là cơ sở kinh doanh một chủ ( sole proprietorship hay sole trader) là hình thức kinh doanh mà người chủ cũng đồng thời là người quản lý điều hành cơ sở kinh doanh trên danh nghĩa của chính họ, không có sự phân tách về quyền sở hữu tài sản của người chủ và cơ sở kinh doanh
  • Bên cạnh đó người chủ thường có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân. Khác với quy mô công ty, cơ sở kinh doanh một chủ không có tư cách pháp nhân, quy mô thường nhỏ, mang tính gia đình , có thể thuê lao động và thong thường. Mô hình này giống với các hộ kinh doanh và doanh nghiệp TN của Việt Nam nhưng các chủ thể kinh doanh này ở nước ta đều phải đăng kí kinh doanh

Xem thêm:

Vốn và tài chính của chủ DNTN

Doanh Nghiệp Tư Nhân có ưu nhược điểm gì

 

Follow ACSC:

ACSC'CEO, tôi là tác giả của những bài viết chuyên sâu về Dịch vụ thành lập doanh nghiệp. SỐ ĐT liên hệ : 0938.002.149 . Theo dõi tôi tại đây https://www.facebook.com/congtyacsc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *