Nội dung

Keep your eyes on the stars and your feet on the ground - Theodore Roosevelt

Thông tư biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/qh14

Hiện nay đã có Hướng dẫn quy định mới nhất về đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Thông tư biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp luật doanh nghiệp 2020 thay thế cho Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Download danh mục thông tư biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp và biểu mẫu mới 2021 tại đây

Danh mục tham khảo

https://drive.google.com/file/d/1gJCJVnDe97W4ojaPumoAtM1RIXFZSmib/view?usp=sharing

Biểu mẫu tham khảo

https://drive.google.com/file/d/1B_2Kuk2gIk0RUpq5wSzFze-0epRcpp8h/view?usp=sharing

DANH MỤC CÁC MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

(Kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

luật doanh nghiệp 2020thông tư biểu mẫu đăng ký doanh nghiệpluật doanh nghiệp số 59/2020/qh14Mẫu Giấy de nghị đăng ký doanh nghiệp mới nhấtMẫu Giấy de nghị đăng ký doanh nghiệp mới nhấtbiểu mẫu thông tư 01/2021/tt-bkhđt

Xem chi tiết tại đây  Hướng dẫn quy định mới nhất về đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp ( thành lập doanh nghiệp mới : Thành lập công ty tại Q7 TPHCM , thay đổi giấy phép …) Thông tư quy định về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; thông báo thay đổi thông tin cổ đông; khai thác thông tin trên cổng thông tin quốc gia về ĐKDN; hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;… được ban hành ngày 01/12/2015 (  hiện đang được áp dụng)

Xem thêm :

ACSC
Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

    Họ và tên *

    Điện thoại *

    Nhập email *

    Lĩnh vực đăng ký: *

    Địa điểm đăng ký của bạn thuộc quận mấy *