Đẩy mạnh công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp dịch vụ công

posted in: Tin tức kinh doanh | 0

Bắt đầu đẩy mạnh việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý và cung cấp các dịch vụ công, nhằm tạo những điều kiện phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, chính phủ đã ban hành nghị quyết số 36A/NQ-CP về chính phủ điện tử  . Trong thời gian tới đây từ 2015 – 2017 sẽ tiến hành cải cách các thủ tục hành chính nhẳm đơn giản hóa và chuẩn hóa các hồ sơ. Tiết kiệm thời gian và chi phí khi thực hiện thủ tục hành chính

Ngày 26/10/2015 , Chính phủ ban hành Quyết định số 1819/QĐ-TTg phê duyệt chương trình về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020. Mục tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ( giai đoạn 2016 -2020) . Đẩy mạnh hiệu quả Công nghệ thông tin nhằm tăng tốc độ xử lý công công việc, giảm chi phí hoạt động; phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Xem thêm : 

Điểm nổi bật khi triển khai đăng ký kinh doanh qua mạng

Những chuyển biến trong việc đăng ký kinh doanh

day manh CNTN trong thu tuc hanh chinh

Ngày 12/4/2016, Thứ trưởng Đặng Huy Đông – Phó Trưởng ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Quyết định số 489/BKHĐT-BCĐƯDCNTT về việc triển khai thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại cuộc họp ngày 28/3/2016.

Nhiệm vụ phân công cho các đơn vị thuộc Bộ thực hiện Kết luận của Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT tại cuộc họp ngày 28/3/2016 đã được nêu cụ thể trong Quyết định.

Các đơn vị được phân công nhiệm vụ bao gồm: Cục Đầu tư nước ngoài; Cục Quản lý đăng ký kinh doanh; Cục Quản lý đấu thầu; Văn phòng Bộ; Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư; Vụ Kinh tế đối ngoại; Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân; Vụ Tổ chức cán bộ; Trung tâm Tin học; Các đơn vị thuộc Bộ khác.

Tính đến đầu tháng 6/2016 cả nước , thống kê cho thấy số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trực tuyến có sự chuyển biến đáng kể , đặc biệt là các thành phố lớn như : Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế , Đà Nẵng…

Xem thêm : 

Điều lệ công ty là gì – Download điều lệ mẫu

Viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

Xem thêm : Quy định về các khoản tính đóng và không tính đóng BHXH :Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

Nguồn : dangkykinhdoanh.gov.vn

Follow ACSC:

ACSC'CEO, tôi là tác giả của những bài viết chuyên sâu về Dịch vụ thành lập doanh nghiệp. SỐ ĐT liên hệ : 0938.002.149 . Theo dõi tôi tại đây https://www.facebook.com/congtyacsc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *