Điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ ngày 01/05/2016

posted in: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP | 0

Nghị quyết số 99/2015/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 11/11/2015 về dự toán Ngân sách nhà nước năm 2016 gồm các nội dung chính quan trọng sau đây:

1 – Từ ngày 01/01/2016, thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động dưới 2.000.000đ/tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995 để lương lưu của các đối tượng này đạt mức lương cơ sở.

2 – Từ ngày 01/05/2016, thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000đ/tháng lên 1.210.000đ/tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang

3 – Bảo đảm thu nhập của đối tượng có hệ số lương 2,34 trở xuống không giảm, riêng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công, tiếp tục giữ mức đã tăng là 8%

Xem thêm:

Gia hạn thời hạn nộp mẫu 06/GTGT đến trước ngày 30/01/2016

Quy định nộp tiền thuế bằng hình thức điện tử

Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2016

Thông tin hữu ích : 

Công ty đại chúng là gì ?

Follow ACSC:

ACSC'CEO, tôi là tác giả của những bài viết chuyên sâu về Dịch vụ thành lập doanh nghiệp. SỐ ĐT liên hệ : 0938.002.149 . Theo dõi tôi tại đây https://www.facebook.com/congtyacsc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *