Nội dung

Keep your eyes on the stars and your feet on the ground - Theodore Roosevelt

Mức lương cơ sở từ ngày 2016 – 2023

Nghị quyết số 99/2015/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 11/11/2015 về dự toán Ngân sách nhà nước năm 2016 gồm các nội dung chính quan trọng sau đây:

Chi tiết việc tăng mức lương cơ sở

mức lương cơ sở năm 2016 là bao nhiêu
mức lương cơ sở năm 2016 là bao nhiêu

Giai đoạn 2016

 • Từ ngày 01/01/2016, thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động dưới 2.000.000đ/tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995 để lương lưu của các đối tượng này đạt mức lương cơ sở.
 • Từ ngày 01/05/2016, thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000đ/tháng lên 1.210.000đ/tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang
 • Bảo đảm thu nhập của đối tượng có hệ số lương 2,34 trở xuống không giảm, riêng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công, tiếp tục giữ mức đã tăng là 8%

Giai đoạn 2017 – 2020

 • Năm 2017: 1.300.000 đồng/tháng
 • Năm 2018: 1.390.000 đồng/tháng
 • Mức lương cơ sở năm 2019 : 1.490.000 đồng/tháng
 • Năm 2020: 1.490.000 đồng/tháng

Xem thêm Mức lương cơ sở năm 2021

Giai đoạn 2022 -2023

Năm 2022: 1.490.000 đồng/tháng

Năm 2023: 1.800.000 đồng/tháng

Tham khảo thông tư thêm tại 

http://bit.ly/NQ99-2015-QH13

Mức lương cơ sở

mức lương cơ sở năm 2021
Mức lương cơ sở năm 2021

Khái niệm

Mức lương cơ sở, còn được gọi là mức lương tối thiểu, là mức lương tối thiểu mà một người lao động phải nhận được cho công việc của mình. Đây là mức lương tối thiểu được quy định pháp luật và áp dụng cho tất cả các ngành nghề.

Quy định của pháp luật

Theo Bộ luật Lao động năm 2012, mức lương cơ sở là mức tiền mà một người lao động phải nhận được tối thiểu để đáp ứng nhu cầu cơ bản của cuộc sống, bao gồm chế độ ăn ở, quần áo, điện, nước và tiền thuê nhà. Mức lương cơ sở thường được điều chỉnh hàng năm để phản ánh sự gia tăng của chi phí sinh hoạt.

Đánh giá mức lương cơ sở

Quy định về mức lương cơ sở được xem xét và đánh giá bởi các cơ quan chức năng của nhà nước như Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Các yếu tố quan trọng như chi phí sinh hoạt, chỉ số giá tiêu dùng và năng suất lao động sẽ được xem xét để xác định mức lương phù hợp. Các đề xuất của các tổ chức công đoàn và các hiệp hội doanh nghiệp cũng được xem xét trong quá trình đánh giá này.

Ảnh hưởng của mức lương cơ sở

Mức lương cơ sở có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người lao động và tăng cường quyền lợi và điều kiện công việc của họ. nó cũng có tác động đến các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty có nhiều lao động, vì họ phải đảm bảo trả lương tối thiểu cho các nhân viên của mình. Ngoài ra, mức lương cơ sở còn là tiêu chuẩn để so sánh với mức lương thực tế của các ngành nghề khác, để đảm bảo tính công bằng và cân đối trong việc trả lương.

Việc thực thi quy định

Việc thực thi quy định được giao cho các cơ quan quản lý như Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cùng với sự hỗ trợ và giám sát của công đoàn và các hiệp hội doanh nghiệp. Các cơ quan này có trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo rằng các doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ các quy định về mức lương cơ sở và trả lương đúng thời hạn.

Trên đây là những thông tin về mức lương cơ sở tại Việt Nam. Đây là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của người lao động và đảm bảo công bằng trong việc trả lương. Việc thúc đẩy và tuân thủ quy định này là cần thiết để tạo ra một môi trường làm việc công bằng và bền vững.

Xem thêm:

Thông tin hữu ích : 

ACSC
Sending
User Review
5 (2 votes)

Leave a Reply

  Họ và tên *

  Điện thoại *

  Nhập email *

  Lĩnh vực đăng ký: *

  Địa điểm đăng ký của bạn thuộc quận mấy *