Điều kiện để Thành Lập Công Ty tại Việt Nam

posted in: DỊCH VỤ THÀNH LẬP | 0

Có nhiều loại hình doanh nghiệp và mỗi loại hình đều có các thủ tục khác nhau.Tuy nhiên để thành lập doanh nghiệp đều phải có các điều kiện và thủ tục chung sau đây

  • Về Tài Sản :

Những người muốn thành lập công ty phải có tài sản. Điều 163, Bộ luật Dân sự quy định : “ Tài sản Bao gồm vật , tiền , Giấy tờ có giá và các quyền tải sản” và trong Luật doanh nghiệp khoản 4 điều 4 “ có thể tiền Việt Nam , ngoại tệ tự do chuyễn đổi, vàng , giá trị quyền sử dụng đất , giá trị quyền sở hữu trí tuệ , công nghệ , bí quyết kỹ thuật , các tài sản khác ghi trong điều lệ công ty do các thành viên góp để tạo thành vốn của công ty”.

– Tùy theo từng loại hình doanh nghiệp có quy định về tài sản khác nhau

Mức độ tài sản đầu tư tùy thuộc vào khả năng ,điều kiện và ý chí của các thành viên sáng lập. Tuy nhiên, đối với một số ngành nghề, một số lĩnh vực kinh doanh , Nhà nước quy định mức vốn tối thiểu phải có để thành lập . cũng như có sự khác nhau giữa các nhà đầu tư Việt Nam và nước ngoài

  • Về ngành nghề kinh doanh : Có quyền tự do kinh doanh trong đó có quyền tự do lựa chọn ngành nghề kinh doanh, quy mô công ty…Để đảm bảo quyền tự do kinh doanh của mọi người  trong một công đồng . Ngành nghề kinh doanh được chia  làm 3 nhóm:

1.  Nhóm ngành nghề bị cấm kinh doanh :

 Những ngành nghề gây phương hại tới an ninh quốc phòng , trật tự xã hội , băng hoại thuần phong mỹ tục..Tùy thuộc vào điều kiện kinh tế xã hội của từng quốc gia mà các ngành nghề bị cấm kinh doanh khác nhau.

2.  Nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện:

Là những ngành nghề mà Nhà nước xác định doanh nghiệp cần phải hội đủ một số điều kiện nhất định mới được hoạt động kinh doanh

3.  Nhóm ngành nghề được nhà nước khuyến khích kinh doanh

Nhóm ngành được nhà nước ưu đãi đầu tư về thuế , tài chính, tín dụng , đất đai và các ưu đãi khác

dieu-kien-thanh-lap-cong-ty
Thành lập một công ty khó hay dễ ?? Xem thêm quy trình mở công ty cho doanh nghiệp tại Việt Nam
  • Về tên riêng

– Tên doanh nghiệp được quy định tại điều 31, Luật doanh nghiệp. Phải đăng kí tên doanh nghiệp ( tên pháp lý) và tên doanh nghiệp được pháp luật bảo vệ. Tên này phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu , phát âm được và có ít nhất hai thành tố là loại hình doanh nghiệp và tên riêng,

– Tên doanh nghiệp phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phấm do doanh nghiệp phát hành.

– Căn cứ vào quy định tại điểu này và các điều 32 ,33, 34 của luật này , cơ quan kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến đăng kí của doanh nghiệp. Quyết định của cơ quan chức năng là quyết định cuối cùng.

  • Địa chỉ doanh nghiệp :  Là nơi đặt trụ sở giao dịch chính , nơi đặt văn phòng doanh nghiệp phục vụ hoạt động giao tiếp với các bạn hàng và các cơ quan chức năng và đươc ghi trong giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh. Các quy định được nêu ra trong điều 35,36 ,37 của luật này
  • Về tư cách pháp lý của người thành lập và quản lý doanh nghiệp

Được quy định trong Điều 13 Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp

– Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập công ty và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 13

Xem thêm: 

Cách đặt tên công ty hay và ý nghĩa theo phong thủy

Mã ngành nghề chính khi thành lập công ty xây dựng – kiến trúc

Thủ tục thành lập công ty bất động sản cần điều kiện gì

Follow ACSC:

ACSC'CEO, tôi là tác giả của những bài viết chuyên sâu về Dịch vụ thành lập doanh nghiệp. SỐ ĐT liên hệ : 0938.002.149 . Theo dõi tôi tại đây https://www.facebook.com/congtyacsc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *