Doanh Nghiệp Tư Nhân có ưu nhược điểm gì

posted in: DỊCH VỤ THÀNH LẬP | 0

Trước khi tiến hành thành lập công ty, chủ doanh nghiệp cần tìm hiểu loại hình mà mình muốn thành lập, khả năng của doanh nghiệp mình có phù hơp hay không, nguồn nhân lực , nguồn vốn…. Để đưa ra quyết định cụ thể , ở đây chúng tôi xin trình bày những ưu nhược điểm của một doanh nghiệp tư nhân như sau :

ƯU ĐIỂM
KHUYẾT ĐIỂM
1. Không kiếm được hoặc không muốn người khác hùn vốn
1. DNTN không có tư cách pháp nhân do 1 cá nhân làm chủ.
2. Thuộc diện Cơ sở kinh doanh 1 chủ
2. Chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của Chủ DNTN hoặc nếu có vợ (chồng) thì toàn bộ tài sản chung của vợ chồng, phải mang ra thanh toán các khoản nợ (nếu có).
3. Tự quyết định trong mọi hoạt động kinh doanh, giao dịch.
3. Do là cơ sở kinh doanh 1 chủ nên nguồn vốn có hạn chế nên thường có quy mô nhỏ, mang tính gia đình
4. Do loại hình doanh nghiệp tư nhân thuộc chế độ chịu trách nhiệm vô hạn nên chiếm tỷ lệ canh tranh cao trong những cuộc đấu thầu.
4. DNTN phải chịu thuế 2 lần là thuế TNDN và thuế TNCN của chủ doanh nghiệp khi nhận lợi nhuận từ việc kinh doanh.
5. Tiền lương thanh toán cho Chủ DNTN không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

doanh-nghiep-tu-nhan

  • Phân tích cụ thể ưu và nhược điểm của chế độ chịu trách nhiệm vô hạn của doanh nghiệp tư nhân

– Ưu điểm :

Chế độ chịu trách nhiệm vô hạn là một ưu thế mà doanh nghiệp có thể dễ dàng vay các khoản tín dụng lớn từ ngân hàng thương mại. Khi cung cấp tín dụng , ngân hàng có thể căn cứ vào toàn bộ tài sản của chủ doanh nghiệp. Toàn bộ tài sản của doanh nghiệp là một bảo đảm chắc chắn cho việc thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp

– Nhược điểm :

Do không có tư cách pháp nhân nên mức độ rủi ro của chủ doanh nghiệp tư nhân cao.

Chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của doanh nghiệp và của chủ doanh nghiệp làm cho các chủ doanh nghiệp tư nhân không dám đầu tư vào những lĩnh vực , khu vực có nhiều rủi ro cao.

Nói tóm lại việc thành lập doanh nghiệp tư nhân đòi hỏi chủ doanh nghiệp cần nhận định những ưu nhược điểm rõ ràng mà đề ra phương án hợp lý nhất cho mình. Nếu có thắc mắc về các loại hình doanh nghiệp xin liên hệ với công ty ACSC để đăng ký dịch vụ.

Xem thêm:

Chế độ chịu trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân

Vốn và tài chính của chủ DNTN

 

Follow ACSC:

ACSC'CEO, tôi là tác giả của những bài viết chuyên sâu về Dịch vụ thành lập doanh nghiệp. SỐ ĐT liên hệ : 0938.002.149 . Theo dõi tôi tại đây https://www.facebook.com/congtyacsc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *