Nội dung

Keep your eyes on the stars and your feet on the ground - Theodore Roosevelt

Đối tượng chịu thuế theo Nghị định 10/2022/NĐ-CP

Chính phủ ban hành Nghị định 10/2022/NĐ-CP có hiệu lực áp dụng từ ngày ký về đối tượng chịu lệ phí trước bạ như sau:

Điểm chính trong Nghị định 10/2022/NĐ-CP

1- Đối tượng chịu lệ phí trước bạ:

 1. Nhà, đất
 2. Súng săn, súng dùng để tập luyện, thi đấu thể thao
 3. Tàu thủy kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy
 4. Thuyền, kể cả du thuyền
 5. Tàu bay
 6. Xe máy
 7. Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp
 8. Vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy của tài sản quy định tại các khoản c,d,e,f và g Điều này được thay thế mà phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Xem thêm:  Thành lập công ty tại Q1 TPHCM

Đối tượng chịu lệ phí trước bạ theo NĐ 10/2022/NĐ-CP
Đối tượng chịu lệ phí trước bạ theo NĐ 10/2022/NĐ-CP

2- Người nộp lệ phí trước bạ:

Tổ chức, cá nhân phải nộp lệ phí trước bạ trước khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp thuộc diện miễn lệ phí trước bạ được quy định tại Điều 9 của Nghị định này.

Đối tượng chịu lệ phí trước bạ

quy định nộp thuế điện tử mới nhất

Quy định căn bản của đối tượng chịu lệ phí trước bạ

Đối tượng chịu lệ phí trước bạ là những cá nhân, tổ chức hoặc hộ gia đình sở hữu tài sản phải nộp một khoản tiền cho nhà nước theo quy định của pháp luật. Nghĩa là, bất kỳ ai mà sở hữu tài sản mà pháp luật quy định phải nộp lệ phí trước bạ đều trở thành đối tượng của lệ phí này.

Cụ thể về đối tượng chịu lệ phí trước bạ

Đối với cá nhân: những người sở hữu tài sản cá nhân như nhà ở, ô tô, xe máy… đều nằm trong diện chịu lệ phí trước bạ. Cụ thể, mỗi khi một người mua nhà, mua xe hơi, hoặc chuyển nhượng tài sản, người đó phải chịu lệ phí trước bạ.

Đối với tổ chức: tất cả các tổ chức, doanh nghiệp, công ty, cơ quan, trường học… sở hữu bất kỳ loại tài sản nào đều phải nộp lệ phí trước bạ. Sự chuyển đổi tài sản, sự mua bán, sự chuyển nhượng, hoặc sự thay đổi quyền sở hữu tài sản đều cần phải chịu lệ phí.

Tính chất và mục đích của lệ phí trước bạ

 • Mục đích chính của việc thu lệ phí trước bạ là để tạo ra một nguồn thu cho nhà nước. Nhưng nó không chỉ đơn thuần là một nguồn thu. Việc đánh lệ phí trước bạ cũng phản ánh nguyên lý công bằng phân phối của xã hội. Ai có tài sản nhiều thì phải chịu lệ phí nhiều hơn.
 • Ngoài ra, việc thu lệ phí trước bạ còn có tác dụng điều tiết trong việc quản lý tài sản của xã hội. Thông qua việc đánh lệ phí, nhà nước có thể điều chỉnh được số lượng và giá trị của tài sản đang lưu thông trong xã hội, từ đó có thể tác động lên nền kinh tế một cách hiệu quả.
 • Tóm lại, lệ phí trước bạ không chỉ đơn thuần là một hình thức thu của nhà nước, mà còn là một thước đo về sự công bằng và công lý trong việc sử dụng và sở hữu tài sản trong xã hội, và đó cũng chính là lý do vì sao mỗi đối tượng phải chịu lệ phí này.

Các Nghị định hết hiệu lực và Quy định bị bãi bỏ kể từ ngày Nghị định 140/2016/NĐ-CP được áp dụng gồm:

 • Nghị định 45/2011/NĐ-CP; Nghị định 23/2013/NĐ-CP; Nghị định 83/2013/NĐ-CP
 • Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg; Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 47/2015/QĐ-TTg.

Xem thêm : 

 Văn bản Chính Phủ – Tham khảo

ACSC
Sending
User Review
5 (1 vote)

Leave a Reply

  Họ và tên *

  Điện thoại *

  Nhập email *

  Lĩnh vực đăng ký: *

  Địa điểm đăng ký của bạn thuộc quận mấy *