Đối tượng chịu thuế và người nộp lệ phí trước bạ theo NĐ 140

posted in: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP | 0

Ngày 10/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị Định số 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2017

1- Đối tượng chịu lệ phí trước bạ:

a/ Nhà, đất

b/ Súng săn, súng dùng để tập luyện, thi đấu thể thao

c/ Tàu thủy kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy

d/ Thuyền, kể cả du thuyền

e/ Tàu bay

f/ Xe máy

g/ Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp

h/ Vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy của tài sản quy định tại các khoản c,d,e,f và g Điều này được thay thế mà phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Xem thêm:  Thành lập công ty tại Q1 TPHCM

 2- Người nộp lệ phí trước bạ:

Tổ chức, cá nhân phải nộp lệ phí trước bạ trước khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp thuộc diện miễn lệ phí trước bạ được quy định tại Điều 9 của Nghị định này.

* Các Nghị định hết hiệu lực và Quy định bị bãi bỏ kể từ ngày Nghị định 140/2016/NĐ-CP được áp dụng gồm:

– Nghị định 45/2011/NĐ-CP; Nghị định 23/2013/NĐ-CP; Nghị định 83/2013/NĐ-CP

– Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg; Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 47/2015/QĐ-TTg.

Xem thêm : 

ND139 – Quy định mới về lệ phí môn bài mới từ năm 2017

Hướng dẫn kê khai nộp thuế môn bài

Chính sách thuế GTGT mới 2016

 

 

 Văn bản Chính Phủ – Tham khảo

Ngọc Hiền – Biên soạn

Xem thêm :

Follow ACSC:

ACSC'CEO, tôi là tác giả của những bài viết chuyên sâu về Dịch vụ thành lập doanh nghiệp. SỐ ĐT liên hệ : 0938.002.149 . Theo dõi tôi tại đây https://www.facebook.com/congtyacsc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *