Nội dung

Keep your eyes on the stars and your feet on the ground - Theodore Roosevelt

GIẢI THỂ CÔNG TY

Doanh nghiệp bị giải thể công ty là trường hợp một doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh và không tồn tại trên thương trường

I. Đặc điểm pháp lý về giải thể công ty

Giải thể công ty/ giải thể doanh nghiệp là hình thức đóng cửa hoàn toàn hoạt động của doanh nghiệp.
Trước khi giải thể công ty, doanh nghiệp cần hoàn tất hết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về hàng tồn kho, thanh toán tất cả các khoản nợ với đối tác kinh doanh và hoàn thành nghĩa vụ BHXH, Thuế, …

Có 2 trường hợp giải thể:

A. Giải thể công ty tự nguyện

Là việc chủ doanh nghiệp thực hiện quyền rút lui khỏi thương trường vì những lý do riêng của họ hoặc trong điều lệ đã thỏa thuận

B. Giải thể công ty bắt buộc

Là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền buộc doanh nghiệp phải giải thể khi doanh nghiệp không hội đủ các điều kiện luật định nào đó hoặc vi phạm pháp luật và bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Việc giải thể doanh nghiệp phải qua các thủ tục cần thiết nhằm đảm bảo việc rút khỏi thương trường một cách có trật tự và quyền lợi của các đối tác kinh doanh.

Cho nên doanh nghiệp phải hoàn tất các nghĩa vụ tài chính để giải thể theo thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước
giải thể công ty cho doanh nghiệp tại tphcm

II. Thành phần số lượng hồ sơ

Số lượng : 1 Bộ

Thành phần hồ sơ

• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản chính)
• Giấy chứng nhận đăng ký thuế (Bản chính)
• Con dấu
• Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu (Bản chính)
• Giấy giới thiệu

III. Dịch vụ giải thể trọn gói bao gồm:

• Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế
• Trả con dấu ở Công An
• Trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Giải thể
Mô tả công việc
Chi phí phải trả
Thời gian thực hiện

Chi nhánh công ty
(Loại hình: phụ thuộc

– Soạn thảo hồ sơ giải thể
– Xác nhận tình hình nộp thuế của Doanh nghiệp đến thời điểm giải thể chi nhánh -> Nhằm hoàn tất nghĩa vụ thuế.
– Xác nhận chưa khắc dấu hoặc trả con dấu cho Công an
– Trả giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh.
– Bàn giao giấy xác nhận giải thể chi nhánh cho khách hàng
1.500.000 VNĐ
1 tháng

Chi nhánh công ty
(Loại hình: độc lập)

– Soạn thảo hồ sơ giải thể
– Xác nhận tình hình nộp thuế của Chi nhánh đến thời điểm giải thể -> Xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế
– Trả con dấu cho Công an
– Trả giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh.
– Bàn giao giấy xác nhận giải thể chi nhánh cho khách hàng
2.000.000 VNĐ
1 tháng

Công ty TNHH, Công ty CP, DNTN(Thời gian thành lập dưới 1 năm, không phát sinh doanh thu)

– Soạn thảo hồ sơ giải thể
– Xác nhận tình hình nộp thuế của Chi nhánh đến thời điểm giải thể -> Xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế
– Trả con dấu cho Công an
– Trả giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh.
– Bàn giao giấy xác nhận hoàn tất thủ tục đóng cửa doanh nghiệp
– Bàn giao giấy xác nhận thu hồi con dấu
2.000.000 VNĐ

1 tháng

(Doanh nghiệp kê khai nộp thuế đầy đủ, không nợ thuế)

Công ty TNHH, Công ty CP, DNTN

– Soạn thảo hồ sơ giải thể
– Xác nhận tình hình nộp thuế của Chi nhánh đến thời điểm giải thể -> Xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế
– Trả con dấu cho Công an
– Trả giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh.
– Bàn giao giấy xác nhận hoàn tất thủ tục đóng cửa doanh nghiệp
– Bàn giao giấy xác nhận thu hồi con dấu
3.500.000 VNĐ
1-3 tháng
(Doanh nghiệp kê khai nộp thuế đầy đủ, không nợ thuế, đã thanh lý toàn bộ tài sản)

Số lần đi lại : Khách hàng không phải đi lại, có thể ủy quyền cho công ty chúng tôi

Dịch vụ giải thể công ty cho doanh nghiệp tại TPHCM chuyên nghiệp trọn gói. Liên hệ 0903118880 để đăng ký dịch vụ

ACSC
Sending
User Review
5 (5 votes)

Leave a Reply

    Họ và tên *

    Điện thoại *

    Nhập email *

    Lĩnh vực đăng ký: *

    Địa điểm đăng ký của bạn thuộc quận mấy *