Nội dung

Keep your eyes on the stars and your feet on the ground - Theodore Roosevelt

Hàng loạt giải pháp doanh nghiệp đang được triển khai

Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách nhằm hỗ trợ các hoạt động kinh doanh bằng hàng loạt các giải pháp doanh nghiệp, đặc biệt có những điểm nổi bật như sau :

Hỗ trợ các giải pháp doanh nghiệp từ chính phủ

Xóa bỏ các rào cản trong quy định pháp luật

 • Chủ trương về các giải pháp doanh nghiệp của Chính phủ là loại bỏ các rào cản không cần thiết, không hợp lý , gây khó khăn cho doanh nghiệp , tạo điều kiện thuận lợi để cải thiện môi trường cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh tạo động lực cho sự phát triển
 • Dự án Luật đổi mới này sẽ dược bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của quốc hội ( trước ngày 15/8/2016)
 • Chính phủ cũng giao Bộ KH&ĐT chủ trì, tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, bảo đảm chính sách hỗ trợ mạnh mẽ, phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến tại phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2016.
 • Liên quan đến đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan và địa phương liên quan xây dựng, trình dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung theo trình tự, thủ tục rút gọn, hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành.

Hoàn thuế trước – kiểm tra sau

Hàng loạt giải pháp doanh nghiệp
Chính phủ hỗ trợ hàng loạt các giải pháp doanh nghiệp
 • Việc tháo gỡ những rào cản vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển là tiêu chí trong các chính sách của chính phủ về các giải pháp doanh nghiệp trong thời gian tới
 • Đặc biệt trong việc hoàn thuế GTGT , chính phủ chỉ thị Bộ tài  Chính theo hướng cơ quan thuế thực hiện việc hoàn thuề trước và kiểm tra sau
 • Gia hạn thời hạn nộp mẫu 06/GTGT đến trước ngày 30/01/2016.xem thêm tại : Gia hạn mẫu 06/GTGT
 • Ngân hàng nhà nước cũng cần phối hợp chặt chẽ , linh hoạt trong việc quản lý chính sách tiền tệ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận với vốn tín dụng trong các lĩnh vực ưu tiên, giảm thiểu lãi suất lại.
 • Về giao thông – Vận tải , bộ GT-VT đề xuất giảm chi phí vận tải lại cho doanh nghiệp đồng thời minh bách trong quá trình làm việc, nghiêm khắc với các hành vi vi phạm trong quá trình thu chi như lạm thu , gian lận phí..

Xem thêm :

Kiểm tra lại tình hinh thực thi các nghị quyết đã ban hành đặc biệt là Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

Thành lập tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các

 • Nghị quyết số 01/NQ-CP;
 • Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP,
 • Nghị quyết số 35/NQ-CP,
 • Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử,
 • Nghị quyết số 60/NQ-CP về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nhẳm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; nắm bắt kịp thời và tháo gỡ ngay các vướng mắc.

Trong đó tập trung vào việc đổi mới công tác quản lý, kiểm tra đối với các hàng hóa xuất nhập khẩu, các vấn đề nội bật mà doanh nghiệp chưa đồng tình

Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương chưa xây dựng, ban hành chương trình hành động, kế hoạch triển khai Nghị quyết 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP phải kiểm điểm rút kinh nghiệm và khẩn trương xây dựng.

 • Tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết tại các Bộ, ngành, địa phương, định kỳ báo cáo Chính phủ theo quy định.
 • Việc triển khai các chính sách mới nâng cao và hỗ trợ giải pháp doanh nghiệp cần được phối hợp chặt chẽ, đồng loạt để tránh tình trạng không đồng bộ giữa các cấp với nhau, dẫn tới gây khó khăn trong các thủ tục hành chính giữa các quận huyện, địa phương.

Xem thêm:

Theo ictnews.vn

ACSC
Sending
User Review
0 (0 votes)

Tags:

Leave a Reply

  Họ và tên *

  Điện thoại *

  Nhập email *

  Lĩnh vực đăng ký: *

  Địa điểm đăng ký của bạn thuộc quận mấy *