Hình thức thanh toán trong giao dịch tài chính của doanh nghiệp

posted in: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP | 0

Căn cứ
Thông tư số 09/2015/TT-BTC về việc hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp

Thời gian có hiệu lực : Từ ngày 17/03/2015

Nội dung hướng dẫn

a/ Hình thức thanh toán trong giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác
Doanh nghiệp sẽ không sử dụng tiền mặt để thanh toán khi thực hiện giao dịch, Thay vào đó ,doanh nghiệp tiến hành sử dụng các hình thức sau

1. Hình thức thanh toán bằng Séc
2. Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền
3. Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.

Ngoài ra , doanh nghiệp góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác bằng tài sản thì thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp bằng tài sản

Xem thêm : thành lập công ty du lịch

b/ Hình thức thanh toán trong giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau giữa các doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng

Theo đó , các hình thức thanh toán được quy định như sau:

1. Hình thức thanh toán bằng Séc
2. Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền
3. Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.

Xem thêm:

Chế độ khai, thu, nộp lệ phí trước bạ theo Nghị định số 140/2016/NĐ-CP

Căn cứ tính lệ phí trước bạ theo Nghị định số 140/2016/NĐ-CP

Đối tượng chịu thuế và người nộp lệ phí trước bạ theo NĐ 140

 

Nguồn Thư viện pháp luật

Follow ACSC:

ACSC'CEO, tôi là tác giả của những bài viết chuyên sâu về Dịch vụ thành lập doanh nghiệp. SỐ ĐT liên hệ : 0938.002.149 . Theo dõi tôi tại đây https://www.facebook.com/congtyacsc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *