Nội dung

Keep your eyes on the stars and your feet on the ground - Theodore Roosevelt

Hướng dẫn hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế doanh nghiệp

Các nghĩa vụ người nộp thuế phải hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Hồ sơ cần làm trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn:

 • Đối vời trường hợp công ty đã mua, phát hành hóa đơn : Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đến thời điểm giải thể công ty qua mạng Internet & làm thông báo hủy hóa đơn
 • Liên hệ đội quản lý Ấn Chỉ để được xác nhận : 1 bản chính + 1 bản photo
 • Đối vời trường hợp công ty chưa sử đụng hóa đơn : Làm cam kết chưa sử dụng hóa đơn
 • Liên hệ đội quản lý Ấn Chỉ để được xác nhận : 1 bản chính + 1 bản photo

Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định tại điều 41, 42 thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính

Nộp tờ khai thuế GTGT , Quyết toán thuế TNDN và Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đến thời điểm giải thể công ty qua mạng Internet

 • Trường hợp công ty đã nộp quyết định giải thể tại đội tuyên truyền hỗ trợ thì thời hạn nộp quyết toán giải thể là ngày thứ 45 kế từ ngày chấm dứt hoạt động kinh doanh
 • Liên hệ đội KK-KTT-TH để đối chiếu nghĩa vụ thuế và in phiếu tình trạng thuế khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế

Trường hợp công ty chủ quản có các đơn vị trực thuộc thì toàn bộ các đơn vị trực thuộc phải hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế của công ty chủ quản

Xem thêm: Dịch vụ Giải thể công ty cho Doanh nghiệp tại TPHCM

Hướng dẫn hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế doanh nghiệp

ACSC xin hướng dẫn hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế trường hợp giải thể doanh nghiệp bao gồm :

 1. Giấy chứng nhận đăng ký thuế bản gốc hoặc công văn giải trình mất giấy chứng nhận đăng ký thuế ( nếu có) : 1 bản chính + 1 bản photocopy
 2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : 2 bản photocopy
 3. Quyết định giải thể : 1 bản chính + 1 bản photocopy
 4. Biên bản họp : 1 bản chính + 01 bản photocopy
 5. Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục hải quan nếu tổ chức có hoạt động xuất nhập khẩu : 1 bản chính + 1 bản photocopy
 6. Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Mẫu số 24/ĐK-TCT

(Theo thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016): 1 bản chính + 1 bản photocopy)

mẫu số 24/đk-tct chấm dứt hiệu lực mã số thuế
Mẫu số 24/đk-tct chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Download văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/đk-tct

Ghi chú : Các nghĩa vụ người nộp thuế phải hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Xem thêm: 

Thủ tục Giải thể công ty

Dịch vụ Tạm Ngừng Kinh Doanh – Giải Thể – Chuyển Đổi Loại Hình công ty

ACSC
Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

  Họ và tên *

  Điện thoại *

  Nhập email *

  Lĩnh vực đăng ký: *

  Địa điểm đăng ký của bạn thuộc quận mấy *