Hướng dẫn kê khai nộp thuế môn bài

posted in: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP | 0

Đặc điểm

– Doanh nghiệp Nộp thuế môn bài hàng năm

– Đối với doanh nghiệp mới đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn kê khai và nộp thuế môn bài trong thời hạn 30 ngày (Kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)

Lưu ý : Việc nộp hồ sơ kê khai thuế ban đầu chỉ đăng ký một lần nếu không có sự thay đổi gì về vốn đăng ký

Xem thêm : Thành lập công ty tại Q3 TPHCM

Mức thuế môn bài được quy định cụ thể như sau:

– Vốn điều lệ dưới 2 tỷ : 1.000.000 đồng

– Vốn điều lệ từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ : 1.500.000 đồng

– Vốn điều lệ từ 5 tỷ đến 10 tỷ : 2.000.000 đồng

– Vốn điều lệ trên 10 tỷ : 3.000.000 đồng

Mẩu kê khai nộp thuế môn bài Mẫu số: 01/MBAI (Ban hành kèm theo Thông tư số156./2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của  Bộ Tài chính)

tờ khai nộp thuế môn bài điện tử

 

Trường hợp doanh nghiệp thay đổi vốn điều lệ dẫn tới thay đổi bậc thuế môn bài ( trường hợp tăng vốn), hoặc thành lập chi nhánh , văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.. thì trong vòng 10 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, công ty tiến hành nộp tờ khai bổ sung thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp và nộp thuế môn bài bổ sung theo mức bậc thuế môn bài mới.

Xem thêm : 

Chính sách thuế GTGT mới 2016

ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

Quy định chung về đơn vị tiền tệ trong kế toán

 

Follow ACSC:

ACSC'CEO, tôi là tác giả của những bài viết chuyên sâu về Dịch vụ thành lập doanh nghiệp. SỐ ĐT liên hệ : 0938.002.149 . Theo dõi tôi tại đây https://www.facebook.com/congtyacsc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *