Nội dung

Keep your eyes on the stars and your feet on the ground - Theodore Roosevelt

Hướng dẫn thời gian hưởng chế độ thai sản

Hồ sơ hướng dẫn về thời gian hưởng chế độ thai sản như sau theo Công văn 361/LĐTBXH-BHXH được ban hành vào ngày 01/02/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thời gian nộp hồ sơ để hưởng chế độ thai sản.

Thời gian hưởng chế độ thai sản

Quy định tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH:

Người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc

Quy trình : 

 • Khi đã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ để hưởng chế độ thai sản, người lao động có thể nộp ngay hồ sơ cho người sử dụng lao động mà không phải đợi đến hết thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.
 • Người sử dụng lao động có thể nộp ngay cho cơ quan bảo hiểm xã hội để giải quyết sớm quyền lợi cho người lao động.

Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

thời gian hưởng chế độ thai sản
Thời gian hưởng chế độ thai sản là 6 tháng

1. LĐ nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp LĐ nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

2. LĐ nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc và thời gian hưởng chế độ thai sản như sau:

 • 05 ngày làm việc.
 • 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.
 • Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc.
 • Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Xem thêm :

Điều kiện thời gian hưởng chế độ thai sản

a. Lao động nữ mang thai;

b. Lao động nữ sinh con;

c. Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d. Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi;

e. Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

f. Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con.

Các trường hợp b,c,d phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trong trường hợp b, c được chỉ định nghỉ dưỡng thai thì phải đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con

Xem thêm :

Nguồn Thư viện pháp luật Công văn 361/LĐTBXH-BHXH

Kiến thức doanh nghiệp

ACSC
Sending
User Review
5 (1 vote)

Leave a Reply

  Họ và tên *

  Điện thoại *

  Nhập email *

  Lĩnh vực đăng ký: *

  Địa điểm đăng ký của bạn thuộc quận mấy *