Hướng dẫn thuế TNCN đối với tiền công tác phí, điện thoại

posted in: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP | 0

Theo công văn 1166/TCT-TNCN ngày 21/3/2016 hướng dẫn về thuế TNCN đối với tiền công tác phí, tiền điện thoại của tổng cục thuế như sau :

Tiền công tác phí : khoản thanh toán tiền công tác phí được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

* Tiền công tác phí  : Tiền vé máy bay, tiền lưu trú, tiền taxi và tiền ăn… của các cá nhân đi công tác

Tiền điện thoại cho cá nhân được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN là thu nhập được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN nếu được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau:

– Hợp đồng lao động.

– Thỏa ước lao động tập thể.

– Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn.

– Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định.

Ngoài ra, nếu đơn vị chi tiền điện thoại cho người lao động cao hơn mức khoán chi quy định thì phần chi cao hơn mức khoán quy định phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

➡ Hướng dẫn về thuế TNCN đối với tiền công tác phí, tiền điện thoại của tổng cục thuế căn cứ vào  Điểm 2  Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn về các Khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN và  Điểm 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về các Khoản chi không được tính vào chi phí của doanh nghiệp.

Xem thêm : 

Chế độ kế toán doanh nghiệp

Lãi suất cho vay của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ ngày 01/05/2016

Theo Thư viện pháp luật

Thông tin hữu ích: 

Bạn muốn thành lập công ty cổ phần xin xem ưu nhược điểm của công ty cổ phần

Ban muốn thành lập doanh nghiệp tư nhân xin xem ưu nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân

 

 

Follow ACSC:

ACSC'CEO, tôi là tác giả của những bài viết chuyên sâu về Dịch vụ thành lập doanh nghiệp. SỐ ĐT liên hệ : 0938.002.149 . Theo dõi tôi tại đây https://www.facebook.com/congtyacsc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *