Nội dung

Keep your eyes on the stars and your feet on the ground - Theodore Roosevelt

Khái niệm về công ty đối nhân và đối vốn

Căn cứ vào chế độ trách nhiệm tài sản, khoa học pháp lý phân chia hai loại công ty như sau:

Công ty đối nhân

 • Yếu tố quyết định tính chất và nội dung của các mối quan hệ giữa các thành viên công ty là nhân cách , là uy tín của từng thành viên công ty. Do đó , các thành viên chịu trách nhiệm vô hạn về việc thanh toán các khoản nợ phát sinh.
 • Công ty đối nhân có thể có tư cách pháp nhân nhưng cũng có thể không tùy theo pháp luật của từng quốc gia và trong cùng một hệ thống pháp luật
 • Công ty đối nhân thường tồn tại dưới dạng là công ty Hợp Danh ( Ở nước ta,Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 thì công ty hợp danh có tư cách pháp nhân. Hầu hết các quốc gia trên thế giới quy định loại hình công ty này không có tư cách pháp luật)
 • Công ty hợp danh thường là các công ty luật

Xem thêm : Công ty hợp danh là gì ? quy trình thủ tục thành lập công ty Hợp danh

thành lập công ty hợp danh
Thành lập công ty hợp danh

Công ty đối vốn

 • Mối quan hệ giữa các thành viên công ty liên quan đến tổ chức và hoạt động của công ty lại được xác định vào tỷ lệ góp vốn vào điều lệ của từng thành viên công ty
 • Các thành viên chỉ chịu trách nhiệm về tài sản trong phần góp vốn khi thành lập công ty. Trách nhiệm hữu hạn là sự giới hạn trách nhiệm về tài sản công ty
 • Các công ty đối vốn luôn có tư cách pháp nhân

Công ty đối nhân thường chia làm 2 loại là công ty TNHH và công ty Cổ Phần.

thành lập công ty tnhh
Thành lập công ty TNHH

Nếu bạn đang muốn thành lập doanh nghiệp có thể xem xét qua 2 loại hình : Thành lập công ty TNHH và thành lập công ty cổ phần. Tùy thuộc vào quy mô và đặc điểm riêng của mỗi doanh nghiệp mà có lựa chọn phù hợp cho riêng mình.

Theo Luật Kinh doanh

Xem thêm :

ACSC
Sending
User Review
5 (1 vote)

Leave a Reply

  Họ và tên *

  Điện thoại *

  Nhập email *

  Lĩnh vực đăng ký: *

  Địa điểm đăng ký của bạn thuộc quận mấy *