Khi nào cần đăng ký BHXH – BHYT – BHTN

posted in: bhxh | 0

ĐĂNG KÝ THANG LƯƠNG – THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI – BẢO HIỂM Y TẾ – BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Bảo hiểm xã hội (BHXH) – Bảo hiểm y tế (BHYT) – Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là loại hình bảo hiểm bắt buộc đối với tất cả các doanh nghiệp đã được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và có thuê mướn lao động.

Hiện nay nhiều doanh nghiệp đã hoạt động kinh doanh được một thời gian nhưng vẫn chưa đăng ký tham gia BHXH-BHYT-BHTN cho người lao động do chưa được tư vấn, hướng dẫn của bộ phận tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp cho chủ đầu tư.

Vậy khi nào thì công ty bắt buộc phải đăng ký thang lương cho Phòng lao động và tham gia các khoản bảo hiểm bắt buộc như trên? Khi:

  1. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên/ Công ty Cổ phần mà các thành viên, các cổ đông có ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) và có nhận lương hàng tháng, có thể hiện trên bảng lương công ty.
  2. Công ty/DNTN có thuê mướn lao động, có ký HĐLĐ từ 2 tháng trở lên (qua thời gian thử việc) và có trả lương hàng tháng trên bảng lương của Công ty
  3. Thời hạn đăng ký là ngay khi ký HĐLĐ trên 2 tháng và chậm nhất là 1 năm kể từ khi nhân được giấy phép kinh doanh và bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Có thể mua các loại bảo hiểm khác (Ví dụ:Bảo hiểm nhân thọ (BHNT)) thay thế BHXH-BHYT-BHTN không? BHNT là loại hình bảo hiểm tự nguyện. Doanh nghiệp có thể mua thêm các loại bảo hiểm khác cho người lao động nhưng vẫn phải tham gia bảo hiểm bắc buộc là BHXH-BHYT-BHTN không thay thế được.

Mức đóng BHXH-BHYT-BHTN căn cứ vào mức lương thể hiện trên HĐLĐ với tỷ lệ đóng hiện nay (năm 2016) là 32.5% trong đó Doanh nghiệp nộp 22%, người lao động nộp 10.5%. Ngoài ra doanh nghiệp phải nộp thêm 2% kinh phí công đoàn nếu số lượng lao động sử dụng trên 6 người, trong đó Doanh nghiệp nộp 1%, người lao động nộp 1%.

Một số thủ tục liên quan đến lao động như : Đăng ký bhxh, trợ cấp thai sản, thành lập công đoàn, Đăng ký lao động, Báo tăng / giảm lao động, bảo hiểm thất nghiệp, thay đổi địa điểm tham gia BHXH , BHYT , Tăng lương/ giảm lương

 

Xem thêm :

100% đơn vị thực hiện giao dịch BHXH điện tử từ 01/7/16

Quy định về sử dụng tiền lời từ đầu tư quỹ bảo hiểm

Tính lãi chậm đóng, truy thu BHXH, BHYT, BHTN

 

Kiến thức doanh nghiệp:

Xem thêm về quy định đặt tên công ty cho doanh nghiệp trước khi thành lập

Follow ACSC:

ACSC'CEO, tôi là tác giả của những bài viết chuyên sâu về Dịch vụ thành lập doanh nghiệp. SỐ ĐT liên hệ : 0938.002.149 . Theo dõi tôi tại đây https://www.facebook.com/congtyacsc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *