Lãi suất cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ phát triển

Từ ngày 15/4/2016, Thông tư 37/2016/TT-BTC quy định lãi suất cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực.

Lãi suất cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ

cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
Quy định cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ theo thông tư 37

Theo đó, lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập theo Quyết định 601/QĐ-TTg ngày 17/4/2013 như sau:

 • Lãi suất 5,5%/năm đối với cho vay vốn ngắn hạn với thời gian vay vốn dưới 01 năm (không bao gồm vốn lưu động)
 • Lãi suất 7,0%/năm đối với cho vay vốn trung và dài hạn

Trong đó  lĩnh vực các ngành điện tử, công nghệ thông tin – viễn thông, cơ khí, dệt may, da giày… Ngành công nghiệp hỗ trợ đang được Chính phủ và Nhà nước tạo điều kiện phát triển để trở thành ngàng công nghiệp mũi nhọn của Việt Nam là một trong những ngành được ưu ái vay vốn cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ này

 • Hội đồng quản lý, Giám đốc Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, chủ đầu tư các dự án, phương án sản xuất kinh doanh vay vốn của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quy định tại Thông tư này.
 • Tuy nhiên, khi đã vay vốn từ Quỹ phát triển DNNVV thì sẽ không được hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ các tổ chức tín dụng khác của Nhà nước.

Xem thêm : 

Chú thích :

 • Thông tư Căn cứ Nghị định s215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Tài chính;
 • Căn cứ Nghị định s56/2009/NĐ-CP ngày 17/4/2013 của Chính phủ về trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa;
 • Thực hiện Quyết định s601/QĐ-TTg ngày 17/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;
 • Link chi tiết :

Xem thêm : 

Theo Thư viện pháp luật ( Nguồn )

ACSC
Sending
User Review
5 (1 vote)

Leave a Reply

  Họ và tên *

  Điện thoại *

  Nhập email *

  Lĩnh vực đăng ký: *

  Địa điểm đăng ký của bạn thuộc quận mấy *

  This form is powered by: Sticky Floating Forms Lite