Lãi suất cho vay của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

posted in: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP | 0

Từ ngày 15/4/2016, Thông tư 37/2016/TT-BTC quy định lãi suất cho vay của Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực.
Theo đó, lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập theo Quyết định 601/QĐ-TTg ngày 17/4/2013 như sau:

– Lãi suất 5,5%/năm đối với cho vay vốn ngắn hạn với thời gian vay vốn dưới 01 năm (không bao gồm vốn lưu động)

– Lãi suất 7,0%/năm đối với cho vay vốn trung và dài hạn

Trong đó  lĩnh vực các ngành điện tử, công nghệ thông tin – viễn thông, cơ khí, dệt may, da giày… Ngành công nghiệp hỗ trợ đang được Chính phủ và Nhà nước tạo điều kiện phát triển để trở thành ngàng công nghiệp mũi nhọn của Việt Nam là một trong những ngành được ưu ái vay vốn này

➡ Hội đồng quản lý, Giám đốc Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, chủ đầu tư các dự án, phương án sản xuất kinh doanh vay vốn của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quy định tại Thông tư này.

➡ Tuy nhiên, khi đã vay vốn từ Quỹ phát triển DNNVV thì sẽ không được hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ các tổ chức tín dụng khác của Nhà nước.

Xem thêm : 

Điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ ngày 01/05/2016

Gia hạn thời hạn nộp mẫu 06/GTGT đến trước ngày 30/01/2016

Chú thích : Thông tư Căn cứ Nghị định s215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định s56/2009/NĐ-CP ngày 17/4/2013 của Chính phủ về trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Thực hiện Quyết định s601/QĐ-TTg ngày 17/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Xem thêm : 

Quy định nộp tiền thuế bằng hình thức điện tử

Địa điểm kinh doanh là gì ? Ưu nhược điểm khi thành lập địa điểm kinh doanh

Theo Thư viện pháp luật ( Nguồn )

Follow ACSC:

ACSC'CEO, tôi là tác giả của những bài viết chuyên sâu về Dịch vụ thành lập doanh nghiệp. SỐ ĐT liên hệ : 0938.002.149 . Theo dõi tôi tại đây https://www.facebook.com/congtyacsc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *