Nội dung

Keep your eyes on the stars and your feet on the ground - Theodore Roosevelt

Lưu giữ tài liệu trong công ty TNHH

Việc Lưu giữ tài liệu trong công ty TNHH là rất quan trọng trong quá trình kinh doanh ,quản lý và kiểm tra kể từ khi công ty TNHH có tư cách pháp nhân

Đặc điểm của công ty TNHH

 • Công ty TNHH có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và không được phép phát hành cổ phần
 • Ngoài ra công ty TNHH 2 thành viên phải có hội đồng thành viên, giám đốc ( tổng giám đốc), nếu công ty có trên 10 thành viên phải có ban kiểm soát, việc quản lý và lưu giữ các tài liệu trong công ty TNHH cần được kiểm soát và xây dựng chặt chẽ ngay sau khi thành lập doanh nghiệp

Xem thêm về công ty tnhh 2 thành viên là gì và những đặc điểm pháp lý cụ thể của loại hình doanh nghiệp này

Lưu giữ tài liệu trong công ty TNHH gồm có :

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
 • Điều lệ của Công ty
 • Tất cả các biên bản họp bao gồm :

– Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc bầu chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm Giám đốc; vốn vào Công ty, chứng nhận góp vốn

 • Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, kế toán trưởng của doanh nghiệp và các quyết định khác trong quá trình hoạt động công ty
 • Giấy chứng nhận góp vốn
 • Thông báo lập Sổ đăng ký thành viên
 • Sổ đăng ký thành viên
 • Giấy chứng nhận công bố thông tin trên cổng thông tin quốc gia;
 • Báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp
 • Sổ kế toán hàng năm của doanh nghiệp
 • Chứng từ hóa đơn ( nên sắp xếp cẩn thận để tiện lưu giữ và kiểm tra lại khi cần thiết)
Lưu giữ tài liệu trong công ty TNHH
Lưu giữ tài liệu trong công ty TNHH

Lưu giữ tài liệu trong công ty TNHH phải lưu ý về việc ký tên, đóng dấu vào các giấy tờ sau:

 • Điều lệ của Công ty TNHH , Biên bản họp ,Quyết định
 • Giấy chứng nhận góp vốn
 • Thông báo lập sổ đăng ký thành viên

Doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu nêu trên tại trụ sở chính hoặc địa điểm khác được quy định trong Điều lệ công ty ; thời hạn lưu giữ thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. Download Điều lệ công ty

Xem thêm :

Đăng công bố thông tin sau khi thành lập doanh nghiệp

Đăng ký tài khoản ngân hàng sau khi thành lập

ACSC
Sending
User Review
5 (1 vote)

Leave a Reply

  Họ và tên *

  Điện thoại *

  Nhập email *

  Lĩnh vực đăng ký: *

  Địa điểm đăng ký của bạn thuộc quận mấy *