Nội dung

Keep your eyes on the stars and your feet on the ground - Theodore Roosevelt

Mẫu gia hạn nộp thuế GTGT 06/GTGT

Tổng cục thuế ban hành công văn về việc gia hạn nộp mẫu GTGT 06/GTGT, quy định mẫu gia hạn nộp thuế GTGT cho toàn bộ các doanh nghiệp theo các năm,  và thời gian tiếp nhận hồ sơ mẫu 06/GTGT (mẫu thông báo áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng).

Quy định Mẫu Gia hạn nộp thuế GTGT

Giới thiệu về mẫu GTGT

gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng 2024
Gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng 2024

Mẫu GTGT là một trong những mẫu chứng từ liên quan đến thuế GTGT (thuế giá trị gia tăng) mà các doanh nghiệp phải thực hiện nộp điều động vào thuế. Mẫu này chứa thông tin quan trọng về số thuế GTGT mà doanh nghiệp thu được trong kỳ tính thuế cũng như các chi tiết cụ thể về các giao dịch mua bán, dịch vụ liên quan về thuế GTGT.

Khi nộp mẫu GTGT

Các doanh nghiệp phải nộp mẫu GTGT theo định kỳ hàng tháng, quý tùy theo quy mô của doanh nghiệp, cụ thể là trước ngày 20 của tháng sau.

Nếu doanh nghiệp có nhiều chi nhánh độc lập hoặc văn phòng đại diện, thì mỗi chi nhánh cần nộp mẫu GTGT riêng về số thuế được thu và trả trong kỳ tính thuế của nó.

Việc nộp mẫu GTGT đúng hạn và chuẩn xác là rất quan trọng để tránh vi phạm thuế và tránh các khoản phạt.

Lợi ích của việc gia hạn nộp mẫu GTGT

Tuy nhiên, có thời điểm doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc nộp mẫu GTGT đúng hạn do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Trong trường hợp này, doanh nghiệp có thể yêu cầu gia hạn nộp mẫu GTGT từ cơ quan thuế. Lợi ích chính của việc gia hạn nộp mẫu GTGT là giúp doanh nghiệp có đủ thời gian để hoàn thiện các công việc liên quan đến thuế và đảm bảo nộp đúng và đầy đủ các thông tin cần thiết.

Thủ tục để gia hạn nộp mẫu GTGT

Để yêu cầu gia hạn nộp mẫu GTGT, doanh nghiệp cần chuẩn bị một số giấy tờ và điều kiện như sau:

 • Đơn yêu cầu gia hạn nộp mẫu GTGT, nêu rõ lý do và thời gian gia hạn mong muốn.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Hợp đồng thuê và cam kết đăng ký nộp thuế địa phương.
 • Các giấy tờ pháp lý khác liên quan (nếu cần).

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ trên, doanh nghiệp gửi đơn yêu cầu gia hạn nộp mẫu GTGT đến cơ quan thuế địa phương và đợi phản hồi từ phía cơ quan thuế.

Thời gian gia hạn nộp mẫu GTGT có thể được quyết định dựa trên lý do và tình huống cụ thể.

Các yêu cầu cần lưu ý

Khi yêu cầu nộp mẫu gia hạn nộp thuế GTGT , doanh nghiệp cần lưu ý:

 • Đơn yêu cầu gia hạn cần được viết rõ ràng, minh bạch và trình bày đúng thông tin liên quan.
 • Yêu cầu gia hạn nên được gửi trước thời hạn nộp mẫu GTGT.
 • Doanh nghiệp nên theo dõi tiến trình xử lý yêu cầu của mình và tuân thủ các hướng dẫn từ cơ quan thuế địa phương.

Đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc nộp mẫu GTGT đúng hạn, yêu cầu gia hạn nộp mẫu GTGT là một giải pháp hữu hiệu để tránh các vấn đề về vi phạm thuế và tăng tính chính xác trong quản lý thuế của doanh nghiệp.

Download quy định mẫu gia hạn nộp thuế GTGT

Mẫu gia hạn nộp thuế GTGT 2024 theo nghị định số 12 của chính phủ

Tải về mẫu gia hạn nộp thuế GTGT

Chi tiết về công văn mẫu 06/GTGT

Tổng cục thuế ban hành công văn số 5593/TCT-KK về việc gia hạn nộp mẫu 06/GTGT, mẫu gia hạn nộp thuế GTGT và thời gian tiếp nhận hồ sơ mẫu 06/GTGT (mẫu thông báo áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng).

quy định mẫu gia hạn nộp thuế GTGT
Quy định mẫu gia hạn nộp thuế GTGT
 • Căn cứ vào Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC của Bộ tài chính quy định: trường hợp cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế phải gửi mẫu 06/GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 20/12/2015.
 • Theo báo cáo vẫn còn các cơ sở kinh doanh chưa kịp nộp mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
 • Tổng cục thuế với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi, không ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh và phương pháp tính thuế đang áp dụng của cơ sở kinh doanh đã đề nghị cơ quan thuế địa phương chấp nhận nhận mẫu 06/GTGT của các cơ sở kinh doanh.

Tham khảo công văn chi tiết tại: http://bit.ly/CV-5593-TCT-KK

Thông tin hữu ích : 

Xem thêm

ACSC
Sending
User Review
5 (2 votes)

Leave a Reply

  Họ và tên *

  Điện thoại *

  Nhập email *

  Lĩnh vực đăng ký: *

  Địa điểm đăng ký của bạn thuộc quận mấy *