Mức đóng bảo hiểm xã hội

Căn cứ  vào 959/QĐ-BHXH về BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP; QUẢN LÝ SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ (Ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Theo quy định thì HĐLĐ từ đủ 3 tháng trở lên sẽ thuộc đối tượng tham gia BHXH. Theo đó mức đóng các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế , bảo hiểm thất nghiệp được áp dụng từ ngày 01/01/2021 như sau:

Mức đóng bảo hiểm xã hội hiện hành

CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
DOANH NGHIỆP ĐÓNG (%)
NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÓNG (%)
TỔNG % ĐÓNG
BẢO HIỂM XÃ HỘI
18
8
26
BẢO HIỂM Y TẾ
3
1,5
4,5
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
1
1
2
TỔNG (%)
22
10,5
32,5
KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN
2

Phương thức đóng

Mức đóng bảo hiểm xã hội hiện hành
Mức đóng bảo hiểm xã hội hiện hành 2021
 • Mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, doanh nghiệp tiến hành trích tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước theo quy định
 • Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì có thể đóng hằng tháng hoặc 3 tháng, 6 tháng một lần. Chậm nhất đến ngày cuối cùng của kỳ đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

Thảm khảo chi tiết mức đóng bảo hiểm xã hội tại đây

Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Xem thêm: 

Kiến thức doanh nghiệp

ACSC
Sending
User Review
5 (1 vote)

Leave a Reply

  Họ và tên *

  Điện thoại *

  Nhập email *

  Lĩnh vực đăng ký: *

  Địa điểm đăng ký của bạn thuộc quận mấy *

  This form is powered by: Sticky Floating Forms Lite