Mức đóng bảo hiểm xã hội

posted in: bhxh | 0

Căn cứ  vào 959/QĐ-BHXH về BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP; QUẢN LÝ SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ (Ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Theo quy định thì HĐLĐ từ đủ 3 tháng trở lên sẽ thuộc đối tượng tham gia BHXH. Theo đó mức đóng các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế , bảo hiểm thất nghiệp được áp dụng từ ngày 01/01/2016 như sau:

CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
DOANH NGHIỆP ĐÓNG (%)
NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÓNG (%)
TỔNG % ĐÓNG
BẢO HIỂM XÃ HỘI
18
8
26
BẢO HIỂM Y TẾ
3
1,5
4,5
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
1
1
2
TỔNG (%)
22
10,5
32,5
KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN
2

Phương thức đóng

– Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, doanh nghiệp tiến hành trích tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước theo quy định

– Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì có thể đóng hằng tháng hoặc 3 tháng, 6 tháng một lần. Chậm nhất đến ngày cuối cùng của kỳ đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

Xem thêm: 

Hướng dẫn Đăng ký dịch vụ BHXH-VNPT

Quy định về đảm bảo quyền đóng kinh phí công đoàn

Quy định cấp sổ BHXH, thẻ BHYT từ 19-1-2016 

Kiến thức doanh nghiệp

Quy trình đặt in hóa đơn GTGT sau khi có Giấy phép công ty

Tại sao phải chuyển đổi gia hạn chữ ký số ckca sang nhà cung cấp chữ ký số khác

Follow ACSC:

ACSC'CEO, tôi là tác giả của những bài viết chuyên sâu về Dịch vụ thành lập doanh nghiệp. SỐ ĐT liên hệ : 0938.002.149 . Theo dõi tôi tại đây https://www.facebook.com/congtyacsc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *