Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người đại diện cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh, thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ trước pháp luật

Khi thành lập công ty , cần cung cấp đầy đủ thông tin của người sẽ đứng đại diện pháp luật

 • Tên, địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại, kèm với
 • Giấy CMND ( sao y 3 tháng gần nhất)
 • Hoặc Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD)

Xem thêm:

Làm thế nào để thay đổi người đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT mới nhất hiện nay

Quy định về người đại diện theo pháp luật theo luật của doanh nghiệp

 1. Người đứng đại diên pháp luật của công ty TNHH và công ty cổ phần có thể 1 hoặc nhiều người, được quy định cụ thể tại điều lệ công ty
 2. Khi Người đứng đại diên pháp luật công ty đi vắng , hoặc không có mặt tại Việt Nam trong một thời gian phải ký ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ thay mình
 3. Việc thay đổi người đại diện pháp luật của công ty TNHH, công ty cổ phần tương đối không quá phức tạp, cụ thể như sau:
  • Việc thay đổi phải có biên bản và quyết định của Chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị thông qua
  • Tiến hành nộp thông báo lên Sở KH&ĐT
  • Thời hạn Sở trả kết quả trong vòng 3 ngày.
 4. Ngoài ra , Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Giám đốc công ty TNHH không được đồng thời làm Giám đốc( Tổng giám đốc) công ty Cổ phần
Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Nói theo cách đơn giản thì luật không hạn chế với danh phận “người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp”

Cho nên trường hợp muốn làm đại diện theo pháp luật của nhiều doanh nghiệp khác nhau khi đã là giám đốc (tổng giám đốc) 1 công ty cổ phần thì bạn phải lựa chọn 1 chức danh khác không phải là giám đốc (tổng giám đốc) như là:

 • Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Chủ tịch hội đồng thành viên
 • Thành viên hội đồng quản trị
 • Thành viên hội đồng thành viên của Công ty TNHH hoặc Công ty cổ phần đều được

Trong loại hình doanh nghiệp khác :

Công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân,…không quy định cấm giám đốc, Tổng giám đốc công ty TNHH không được làm đốc hoặc tổng giám đốc cho doanh nghiệp khác

Ví dụ:

công ty hiện tại là Cty TNHH

 1. Nếu công ty đang dự kiến thành lập là Công ty cổ phần thì Giám đốc hiện tại không thể làm Gíam đốc, Tổng giám đốc. Tuy nhiên vẫn đăng ký được là Người đại diện theo pháp luật với chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 2. Nếu công ty dự kiến là Công ty TNHH thì vẫn đăng ký được bình thường.

Quy định về người đại diện theo pháp luật của công ty tại điều 13 chương 1 luật doanh nghiệp hiện hành

Số lượng người đại diện pháp luật của doanh nghiệp trong một công ty

Căn cứ vào những quy định mới trong luật doanh nghiệp 2015 ( luật hiện hành hiện nay) thì người đứng đại diện pháp luật được quy định như sau :

 • “Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty Cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.
 • Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp”

Đây là nhu cầu tất yếu trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế , các doanh nghiệp ngày càng phát triển và có quy mô lớn

Do đó nếu chì duy nhất một người đứng đại diện pháp luật như trước trước kia sẽ gây khó khăn trong quá trình hoạt động kinh doanh cũng như trong các thủ tục hành chính cần người đứng đại diện pháp luật

Nhờ có quy định mới này mà quyền hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được thuận lợi hơn rất nhiều

 • Cần lưu ý :

Quy định về số lượng , chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cần được quy định chi tiết và cụ thể trong điều lệ công ty

Một số lưu ý về Người đứng đại diện pháp luật của doanh nghiệp như sau

 • Cư trú tại Việt Nam
 • Trường hợp vắng mặt ở Việt Nam ( trên 30 ngày ) thì phải có giấy ủy quyền cho người khác – điều này được quy định tại khoản 5 điều 13 luật doanh nghiệp 2014 hiện hành

Chức danh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Trong các loại hình doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và doanh nghiệp tư nhân như sau

1/ Chức danh trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên/MTV

 • Người đứng đại diện theo pháp luật trong công ty gồm có: Chủ tịch Công ty ; Tổng Giám Đốc ; Giám Đốc.

2/ Chức danh trong Đối với công ty TNHH hai thành viên

 • Người đứng đại diện theo pháp luật trong công ty gồm có: Chủ tịch Hội Đồng Thành viên ; Tổng Giám Đốc ; Giám Đốc.

3/ Chức danh trong Đối với công ty Cổ Phần

 • Người đứng đại diện theo pháp luật trong công ty gồm có: Chủ tịch Hội Đồng Quản trị ; Tổng Giám Đốc ; Giám Đốc.

4/ Chức danh trong Doanh nghiệp tư nhân

 • Người đứng đại diện theo pháp luật trong công ty gồm có: Tổng Giám Đốc ; Giám Đốc.
ACSC
Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

  Họ và tên *

  Điện thoại *

  Nhập email *

  Lĩnh vực đăng ký: *

  Địa điểm đăng ký của bạn thuộc quận mấy *

  This form is powered by: Sticky Floating Forms Lite