5 đặc điểm pháp lý của doanh nghiệp

posted in: THAY ĐỔI GPKD | 0

Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh

Các đặc điểm pháp lý của doanh nghiệp

1. Tên riêng

– Mỗi doanh nghiệp đều phải có tên riêng. Ở đây ACSC  xin lưu ý bạn tên doanh nghiệp có hai loại là tên thương mại và tên pháp lý. Điều này được quy định tại điều 10 , Nghị định 88/2006/NĐ-CP . Theo đó : tên doanh nghiệp phải viết bằng tiếng Việt, có kèm theo chữ số và ký hiệu, phát âm được và có ít nhất hai thành tố là loại hình doanh nghiệp và tên riêng”.

Ví dụ : công ty trách nhiệm hữu hạn A.C.S.C  và có thể viết tắt tên loại hình doanh nghiệp là công ty TNHH A.C.S.C  và đây là tên pháp lý của doanh nghiệp. Tên pháp lý của doanh nghiệp được khắc trong con dấu của doanh nghiệp.

– Tên doanh nghiệp là yếu tố hình thức nhưng là dấu hiệu đầu tiên xác định tư cách chủ thể của doanh nghiệp trên thương trường và là cơ sở để Nhà nước thực hiện quản lý đối với doanh nghiệp

2. Tài sản :

Có 2 loại tài sản là tài sản hữu hình và tài sản vô hình. Bất kỳ một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nào : Kinh doanh , sản xuất hay dịch vụ hoạt động mà không cần tài sản .Tùy theo từng loại hình doanh nghiệp và ngành nghề kinh doanh  có mức vốn tối thiểu theo quy định của Nhà nước

Xem thêm:

Đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh cho công ty Cổ Phần

3. Trụ sở giao dịch:

– Là nơi đặt văn phòng doanh nghiệp phục vụ hoạt động giao tiếp với  khách hàng và với cơ quan chức năng ( Được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

– Địa điểm kinh doanh là nơi giao nhận hàng hóa

– Trên thực tế , có khi trụ sở giao dịch là địa điểm kinh doanh

– Các doanh nghiệp có thể thường xuyên thay đổi kế hoạch kinh doanh và chiến lược bán hàng, nhưng một khi đặt bút ký hợp đồng thuê hay mua lại trụ sở giao dịch, địa điểm kinh doanh đồng nghĩa với một sự ổn định lâu dài vì liên quan đến quan hệ khách hàng

đặc điểm pháp lý của doanh nghiệp

4. Đăng ký kinh doanh

– Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thành lập công ty  theo quy định của pháp luật kinh doanh. Các thủ tục và quy trình nộp hồ sơ thành lập được đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu Tư hoặc với các cơ quan có thẩm quyền  theo luật định

– Thời gian ra giấy phép : Thông thường là 3 ngày ( chưa kể ngày nghỉ)

5. Giải trình kinh tế kỹ thuật

Một số dự án thành lập phải giải trình kinh tế kỹ thuật như sau :

  • Dự án có vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng
  • Hoặc thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện
  • Đối với lĩnh vực dịch vụ, do hạn chế những cam kết gia nhập WTO, đa phần phải làm giải trình.

Trên đây là những đặc điểm pháp lý doanh nghiệp cần nắm khi trước khi tiến hành thành lập hoạt động kinh doanh.

Xem thêm:

Hiểu đúng “Tự do kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm”

Các Ngành Nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam 2019

 

Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *