Những điều cần biết khi thành lập công ty bảo hiểm

Căn cứ luật doanh nghiệp 2014 , thủ tục thành lập công ty bảo hiểm được đơn giản hóa hơn so với trước kia, Điều này tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, góp phần gia tăng tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký thành lập doanh nghiệp. Đây cũng chính là chủ trương và chính sách của chính phủ trong việc cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đăng ký kinh doanh

Theo ( hiệu lực từ ngày 01/02/2015) có nhiều điểm mới nổi bật nhằm giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp bảo hiểm. Cụ thể như sau:

– Về thời hạn cấp Giấy phép điều chỉnh đổi tên doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài giảm từ 21 xuống còn 14 ngày (kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định).

thủ tục thành lập công ty bảo hiểm
Thủ tục thành lập công ty bảo hiểm

– Về thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; mở, chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện giảm còn 14 ngày (kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ).

Điều kiện để được cấp giấy phép thành lập công ty bảo hiểm

– Vốn điều lệ đã góp không thấp hơn mức vốn pháp định (mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ: 300 tỉ đồng, kinh doanh bảo hiểm nhân thọ: 600 tỉ đồng),

– Hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động, loại hình doanh nghiệp và điều lệ phù hợp với quy định pháp luật, người quản trị, người điều hành có năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ về bảo hiểm.

Căn cứ Theo điều 6, nghị định số 45 ngày 25-3-2007 – Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm

Căn cứ điều 63,64 của Luật kinh doanh bảo hiểm 2000
Cơ quan cấp giấy phép : Bộ Tài chính

Để việc thành lập của bạn được thuận lợi và nhanh chóng hơn xin xem thêm các bước thành lập doanh nghiệp theo thông tư Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT mới nhất hiện nay

Mã ngành nghề khi thành lập công ty bảo hiểm tham khảo :

6511 : Bảo hiểm nhân thọ
Chi tiết: Nhận tiền đóng và chi trả bảo hiểm hàng năm và các chính sách của bảo hiểm nhân thọ, chính sách bảo hiểm ốm đau, tai nạn thương vong và thương tật (có hoặc không có yếu tố tiết kiệm)

6512: Bảo hiểm phi nhân thọ
Chi tiết: Việc cung cấp các dịch vụ bảo hiểm khác trừ bảo hiểm nhân thọ như: bảo hiểm tai nạn và hỏa hoạn; bảo hiểm y tế; bảo hiểm du lịch; bảo hiểm tài sản; bảo hiểm môtô, tàu thủy, máy bay và phương tiện vận tải khác; bảo hiểm thâm hụt tiền và tiêu sản tài chính.

6530: Bảo hiểm xã hội

Chi tiết:

– Hoạt động của các đơn vị pháp nhân ( quỹ, kế hoạch hoặc chương trình) được lập ra để cung cấp lợi ích thu nhập hưu trí riêng biệt bảo đảm cho người lao động hoặc các thành viên.

– Lập kế hoạch hưu trí với những lợi ích được xác định, cũng như những kế hoạch cá nhân mà những lợi ích được xác định thông qua sự đóng góp của các thành viên như: kế hoạch mang lại lợi ích cho người lao động; kế hoạch và quỹ hưu trí và kế hoạch nghỉ hưu.

Thời hạn cấp giấy phép :Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động.

Xem thêm:

Thành lập công ty du lịch

Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ nhà hàng – khách sạn

Mã ngành nghề đăng ký khi thành lập công ty truyền thông – công nghệ

ACSC
Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

  Họ và tên *

  Điện thoại *

  Nhập email *

  Lĩnh vực đăng ký: *

  Địa điểm đăng ký của bạn thuộc quận mấy *

  This form is powered by: Sticky Floating Forms Lite