P3 : Giải thể doanh nghiệp – Chuyển đổi doanh nghiệp

posted in: DỊCH VỤ KHÁC | 0

Tổ chức lại doanh nghiệp gồm có các hình thức : Chia doanh nghiệp , Tách doanh nghiệp, Hợp nhất doanh Nghiệp, Sát nhập doanh nghiệp, Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, Giải thể doanh nghiệp : bao gồm thủ tục giải thể công ty cổ phần và công ty TNHH

Phần 3_Tổ chức lại doanh nghiệp :  Giải thể doanh nghiệp – Chuyển đổi doanh nghiệp

1. Hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Là biện pháp Doanh nghiệp loại hình này được chuyển đổi thành loại hình doanh nghiệp khác. Tùy theo từng trường hợp cụ thể mà pháp luật có các quy định tương ứng

Các trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp như sau :

A.  công ty TNHH có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc ngược lại

B. Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên là tổ chức thành loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc thành công ty TNHH một thành viên là cá nhân

C. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển đổi sang các loại hình doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp mới

D. Các công ty Nhà nước chuyển đổi sang các loại hình doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp mới

E. Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

F. Chuyển đổi công ty , doanh nghiệp thuộc tổ chức, chính trị ,xả hội thành công ty TNHH một thành viên

G. Ngoài ra công ty Nhà nước còn chuyển đổi qua các hình thức khác như giao, bán, khoán, cho thuê

H. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Lưu ý

 • Doanh nghiệp tư nhân thì không thể chuyển đổi thành công ty cổ phần được ( muốn chuyển thì phải chuyển lên công ty TNHH trước)
 • Công ty TNHH 1 thành viên không thể chuyển trực tiếp lên công ty cổ phần được.

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Quyết định của Người đại diện pháp luật
 • Biên bản họp về việc chuyển đổi
 • Giấy CMND của người mới trong trường hợp chuyển đổi sang cho người khác

Trường hợp chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên

 • Hợp đồng chuyển nhượng ( Có kèm các Giấy tờ chứng minh việc chuyển nhượng)
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty

Trường hợp chuyển đổi từ công ty TNHH 2 thành viên thành công ty TNHH một thành viên

 • Hợp đồng chuyển nhượng phần ( kèm Giấy tờ chứng minh)

Trường hợp chuyển từ công ty cổ phần sang công ty TNHH hoặc từ công ty TNHH thành công ty Cổ Phần

 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp
 • Giấy tờ chứng minh việc chuyển nhượng hoặc hợp đồng góp vốn

Thời hạn : Trong 5 ngày không kể ngày nghỉ và Thứ 7, Chủ Nhật

2. Giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp bị giải thể là trường hợp một doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh và không tồn tại trên thương trường. Có hai loại giải thể.

 • Giải thể tư nguyện : Là việc chủ doanh nghiệp thực hiện quyền rút lui khỏi thương trường vì những lí do riêng của họ hoặc trong điều lệ đã thoả thuận.
 • Giải thể bắt buộc : Là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền buộc doanh nghiệp phải giải thể khi doanh nghiệp không hội đủ các điều kiện luật định nào đó hoặc vi phạm pháp luật và bị thu hồi giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh.

Doanh nghiệp phải hoàn tất các nghĩa vụ tài chính để giải thể theo thủ tục hành chính của cơ quan hành chính Nhà nước.

 

chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Tham khảo Luật kinh doanh

Xem thêm

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần sang TNHH

Hướng dẫn hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế doanh nghiệp

Save

Save

Save

Save

Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *