Các phương pháp tính thuế GTGT

Các phương pháp tính thuế GTGT mà chúng ta đang áp dụng hiện nay là: Phương pháp khấu trừ thuế và phương pháp trực tiếp. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu 2 cách tính này và đới tượng áp dụng nó.

Các phương pháp tính thuế GTGT hiện nay

1) Phương pháp khấu trừ thuế

 • Áp dụng đối với các cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ >= 1 tỷ đồng.
 • Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ chịu thuế GTGT < 1 tỷ đồng được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo mẫu 06/GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế.
 • Thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế là 2 năm liên tục.

Xác định doanh thu:

 • Doanh thu = Tổng chi tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên tờ khai trong 12 tháng.

Vd: Doanh thu để xác định phương pháp tính thuế cho 2 năm 2016, 2017 sẽ được tính là tổng doanh thu của chỉ tiêu [27] “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên tờ khai thuế GTGT từ tháng 11/2014 đến tháng 10/2015.

Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh chưa đủ 12 tháng thì xác định doanh thu ước tính như sau:

 • Doanh thu = Tổng chi tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên tờ khai (:) số tháng hoạt động kinh doanh (x) 12 tháng.

Xem thêm : Thủ tục thành lập cty tnhh tại TPHCM

Các phương pháp tính thuế GTGT
Các phương pháp tính thuế GTGT

2) Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng:

– Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng giá trị gia tăng nhân với thuế suất thuế GTGT áp dụng đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

– Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng trừ trường hợp áp dụng phương pháp khấu trừ thuế bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu

Kết luận

Trên đây là Các phương pháp tính thuế GTGT đang được áp dụng hiện hành. Doanh nghiệp có thể lựa chọn phương pháp phù hợp cho doanh nghiệp của mình, phổ biến các công ty áp dụng hiện nay vẫn là áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Xem thêm :

Nguồn : Tổng cục thuế

Save

ACSC
Sending
User Review
5 (1 vote)

Leave a Reply

  Họ và tên *

  Điện thoại *

  Nhập email *

  Lĩnh vực đăng ký: *

  Địa điểm đăng ký của bạn thuộc quận mấy *

  This form is powered by: Sticky Floating Forms Lite