Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

posted in: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP | 0

III- Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng:

1) Phương pháp khấu trừ thuế

– Áp dụng đối với các cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ >= 1 tỷ đồng.

– Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ chịu thuế GTGT < 1 tỷ đồng được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo mẫu 06/GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế.

– Thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế là 2 năm liên tục.

÷ Xác định doanh thu:

Doanh thu = Tổng chi tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên tờ khai trong 12 tháng.

– Vd: Doanh thu để xác định phương pháp tính thuế cho 2 năm 2016, 2017 sẽ được tính là tổng doanh thu của chỉ tiêu [27] “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên tờ khai thuế GTGT từ tháng 11/2014 đến tháng 10/2015.

– Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh chưa đủ 12 tháng thì xác định doanh thu ước tính như sau:

Doanh thu = Tổng chi tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên tờ khai (:)

số tháng hoạt động kinh doanh (x) 12 tháng.

Xem thêm : Thủ tục thành lập cty tnhh tại TPHCM

phương pháp tính thuế giá trị gia tăng GTGT

2) Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng:

– Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng giá trị gia tăng nhân với thuế suất thuế GTGT áp dụng đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

– Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng trừ trường hợp áp dụng phương pháp khấu trừ thuế bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu

Xem thêm :

Cách xác định đối tượng nộp thuế GTGT

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Hướng dẫn mới về sử dụng hóa đơn bán lẻ

Nguồn : Tổng cục thuế

Save

Follow ACSC:

ACSC'CEO, tôi là tác giả của những bài viết chuyên sâu về Dịch vụ thành lập doanh nghiệp. SỐ ĐT liên hệ : 0938.002.149 . Theo dõi tôi tại đây https://www.facebook.com/congtyacsc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *