Quy định cấp sổ BHXH, thẻ BHYT từ 19-1-2016 ( phần 2)

posted in: bhxh | 0

Công văn số 212/BHXH-QLT của cơ quan BHXH TPHCM ban hành ngày 19/01/2016 về việc quy định cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đến các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TPHCM bao gồm các điểm chính như sau:

II) Quy định về cấp và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT

* Sổ Bảo hiểm xã hội:

– Người lao động lập Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) để được cấp sổ BHXH.

– Mỗi người lao động chỉ được cấp 1 sổ BHXH với một mã số định danh duy nhất. NLĐ phải chuyển toàn bộ sổ cho đơn vị để lập thủ tục gộp sổ trong trường hợp đã được cấp nhiều sổ BHXH, nếu có thời gian đóng trùng nhau cơ quan BHXH sẽ hoàn trả tiền trùng cho NLĐ thông qua đơn vị.

– Kể từ ngày 01/02/2016, việc cấp sổ BHXH sẽ được thực hiện theo quyết định 1035/QĐ-BHXH ngày 01/10/2015.

Công văn số 212/BHXH-QLT

* Thẻ Bảo hiểm y tế:

– Thời hạn sử dụng thẻ BHYT:

+ Cán bộ công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước: thời hạn sử dụng ghi trên thẻ không quá 3 năm; từ ngày đầu của tháng đóng BHYT đến 31/12 năm thứ 2 sau năm cấp thẻ.

+ Đối tượng còn lại: thời hạn sử dụng ghi trên thẻ không quá 1 năm; từ ngày đầu của tháng đóng BHYT đến 31/12 của năm đó.

– Cấp thẻ BHYT:

+ Mỗi người chỉ được cấp 1 thẻ BHYT.

+ Người tham gia BHYT được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào 10 ngày của tháng đầu mỗi quý.

+ Thẻ tăng mới có thời hạn sử dụng ghi trên thẻ từ ngày đầu tháng nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT theo quy định cho đến thời điểm hết hạn sử dụng chung của toàn đơn vị.

+ Người hưởng chế độ ốm đau, thai sản tiếp tục sử dụng thẻ BHYT đã cấp, không thực hiện đổi thẻ BHYT.

Xem thêm: 

Quy định về thu tiền lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2016

Hướng dẫn Hồ sơ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ VNPT(online)

– Thu hồi thẻ BHYT:

+ Đối với NLĐ nghỉ việc, di chuyển đơn vị phải thu hồi thẻ BHYT còn hạn sử dụng để chuyển trả cơ quan BHXH trước ngày 1 của tháng giảm. Quá thời hạn đơn vị phải chịu trách nhiệm thanh toán giá trị thời gian còn lại của thẻ.

+ Trường hợp đơn vị điều chỉnh giảm lao động sau khi hồ sơ gia hạn thẻ BHYT đã được tiếp nhận xử lý thì đơn vị có trách nhiệm nộp lại thẻ trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận thẻ gia hạn từ Bưu điện. Quá thời hạn đơn vị phải chịu trách nhiệm thanh toán giá trị thời gian còn lại của thẻ.

Xem thêm: 

Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý thu của BHXH TPHCM 

 

 

III) Biểu mẫu tham gia BHXH, BHYT, BHTN:

+ TK1-TS: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT.

+ TK3-TS: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHTN.

+ D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN: để đơn vị kê khai lao động, tiền lương tham gia; điều chỉnh đóng và đăng ký cấp sổ, thẻ đối với người lao động thuộc đơn vị.

+ C12-TS: Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Kiến thức doanh nghiệp:

Mẫu 24 thông tư 95 Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Follow ACSC:

ACSC'CEO, tôi là tác giả của những bài viết chuyên sâu về Dịch vụ thành lập doanh nghiệp. SỐ ĐT liên hệ : 0938.002.149 . Theo dõi tôi tại đây https://www.facebook.com/congtyacsc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *