Thủ tục cấp lại sổ BHXH – Quy định cấp sổ BHXH – BHYT

Thủ tục cấp lại sổ BHXH cần cung cấp những giấy tờ gì? Quy định cấp sổ BHXH mới theo Công văn số 212/BHXH-QLT của cơ quan BHXH TPHCM ban hành ngày 19/01/2016 về việc quy định cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đến các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TPHCM bao gồm các điểm chính như sau:

Thủ tục cấp lại sổ BHXH

Thủ tục cấp lại sổ BHXH
Thủ tục cấp lại sổ BHXH

Mục 1, Điều 27 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH TNLĐ – BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT quy định:

Theo điều 27 trong quyết định 595 về BHXH ban hành năm 2017. Khi bạn đăng ký thủ tục cấp lại sổ BHXH , ban cần nộp các giấy tờ sau:

 • Tờ khai đăng ký thông tin người nộp hồ sơ
 • Tờ khai thông tin cần điều chỉnh trên sổ BHXH – BHYT (Mẫu TK1-TS)

Download tại đây mẫu mới nhất 2021 BHXH HCM

Trình tự thực hiện: 

 • Bạn có thể nộp cho doanh nghiệp của bạn làm cho bạn hoặc bạn có thể nộp trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm nơi DN bạn hoạt động

Thời hạn cấp sổ:

 • Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận hờ sơ (Không kể ngày lễ, thứ 7, chủ nhật)
 • Trường hợp ở tỉnh thành khác thì thời gian không quá 45 ngày.

Biểu mẫu cấp sổ BHXH lần đầu, BHYT, BHTN

 • TK1-TS: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT. (Dành cho thủ tục cấp lại sổ BHXH)
 • TK3-TS: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHTN.
 • D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN: để đơn vị kê khai lao động, tiền lương tham gia; điều chỉnh đóng và đăng ký cấp sổ, thẻ đối với người lao động thuộc đơn vị.
 • C12-TS: Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Quy định về cấp và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT

cấp sổ bhxh lần đầu
Cấp sổ bhxh lần đầu

* Sổ Bảo hiểm xã hội:

– Người lao động lập Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) để đăng ký thủ tục cấp lại sổ BHXH

– Mỗi người lao động chỉ được cấp 1 sổ BHXH với một mã số định danh duy nhất. NLĐ phải chuyển toàn bộ sổ cho đơn vị để lập thủ tục gộp sổ trong trường hợp đã được cấp nhiều sổ BHXH, nếu có thời gian đóng trùng nhau cơ quan BHXH sẽ hoàn trả tiền trùng cho NLĐ thông qua đơn vị.

– Kể từ ngày 01/02/2016, việc cấp sổ BHXH sẽ được thực hiện theo quyết định 1035/QĐ-BHXH ngày 01/10/2015.

Công văn số 212/BHXH-QLT

* Thẻ Bảo hiểm y tế:

– Thời hạn sử dụng thẻ BHYT:
 • Cán bộ công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước: thời hạn sử dụng ghi trên thẻ không quá 3 năm; từ ngày đầu của tháng đóng BHYT đến 31/12 năm thứ 2 sau năm cấp thẻ.
 • Đối tượng còn lại: thời hạn sử dụng ghi trên thẻ không quá 1 năm; từ ngày đầu của tháng đóng BHYT đến 31/12 của năm đó.
– Cấp thẻ BHYT:
 • Mỗi người chỉ được cấp 1 thẻ BHYT.
 • Người tham gia BHYT được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào 10 ngày của tháng đầu mỗi quý.
 • Thẻ tăng mới có thời hạn sử dụng ghi trên thẻ từ ngày đầu tháng nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT theo quy định cho đến thời điểm hết hạn sử dụng chung của toàn đơn vị.
 • Người hưởng chế độ ốm đau, thai sản tiếp tục sử dụng thẻ BHYT đã cấp, không thực hiện đổi thẻ BHYT.

Xem thêm: 

– Thu hồi thẻ BHYT:
 • Đối với NLĐ nghỉ việc, di chuyển đơn vị phải thu hồi thẻ BHYT còn hạn sử dụng để chuyển trả cơ quan BHXH trước ngày 1 của tháng giảm. Quá thời hạn đơn vị phải chịu trách nhiệm thanh toán giá trị thời gian còn lại của thẻ.
 • Trường hợp đơn vị điều chỉnh giảm lao động sau khi hồ sơ gia hạn thẻ BHYT đã được tiếp nhận xử lý thì đơn vị có trách nhiệm nộp lại thẻ trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận thẻ gia hạn từ Bưu điện. Quá thời hạn đơn vị phải chịu trách nhiệm thanh toán giá trị thời gian còn lại của thẻ.

Xem thêm: 

Kiến thức doanh nghiệp:

ACSC
Sending
User Review
5 (2 votes)

Tags:

Leave a Reply

  Họ và tên *

  Điện thoại *

  Nhập email *

  Lĩnh vực đăng ký: *

  Địa điểm đăng ký của bạn thuộc quận mấy *

  This form is powered by: Sticky Floating Forms Lite