Quy định về biển hiệu công ty

posted in: DỊCH VỤ THÀNH LẬP | 0

Sau khi nhận giấy phép kinh doanh, công ty cần tiến hành treo bảng hiệu/ biển hiệu của công ty theo quy định

Theo đó, doanh nghiệp nên lưu ý một số điểm chính về quy định biển hiệu như sau:

Treo biển tại trụ sở chính công ty , tại chi nhánh, văn phòng đại diện , địa điểm kinh doanh khác ( nếu có)

– Đảm báo tính mỹ quan, chữ viết trên biển hiệu rõ ràng và viết bằng tiếng Việt

– Trường hợp muốn viết tên nước ngoài, tên viết tắt phải ghi ở phí dưới và phông chữ nhỏ hơn

Xem thêm:

Quy định công bố thông tin thành lập doanh nghiệp

Vị trí :

– Đặt sát cổng, hoặc mặt trước của trụ sở và các địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

– Chỉ được đặt một biển hiệu ngang và không quá hai biển hiệu dọc.

Nội dung cần thể hiện trên bảng hiệu

– Tên cơ quan chủ quản doanh nghiệp (Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đăng ký)

– Tên gọi đầy đủ viết bằng chữ Việt Nam

– Loại hình doanh nghiệp ( công ty TNHH, công ty cổ phần, hợp danh..)

– Ngành nghề kinh doanh chính (đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ);

– Địa chỉ, số điện thoại

Trường hợp doanh nghiệp có logo, diện tích logo không quá 20% diện tích biển hiệu

Lưu ý : Nếu doanh nghiệp không treo biển tại trụ sở của doanh nghiệp: bị phạt từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Xem thêm:

Ưu điểm khi thành lập loại hình Chi nhánh Công ty/DN

Chí nhánh là gì ? Thành lập chi nhánh công ty cần những thủ tục gì, hồ sơ ra sao?

Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *