Nội dung

Keep your eyes on the stars and your feet on the ground - Theodore Roosevelt

Quy định về đảm bảo quyền đóng kinh phí công đoàn

Nghị định 88/2015/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành đã bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP về quy định, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, kinh phí công đoàn, Bảo hiểm xã hội, đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chính thức có hiệu lực.

Quy định chi tiết kinh phí công đoàn

Trong đó nghị định đã bổ sung Điều 24c quy định về đóng kinh phí công đoàn vào sau Điều 24 cụ thể như sau:

1 – Phạt tiền từ 12% đến dưới 15% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000đ đối với người sử dụng lao động (NSDLĐ) có một trong các hành vi:

 • Chậm đóng kinh phí công đoàn
 • Đóng không đúng mức quy định đã đưa ra
 • Đóng không đủ số đối tượng phải đóng.

Kiến thức doanh nghiệp: 

quy định quyền đóng kinh phí công đoàn mới
Quy định quyền đóng kinh phí công đoàn mới

Quy định quyền đóng kinh phí công đoàn áp dụng từ 2024

 • Người sử dụng lao động sẽ bị phạt tiền từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn nhưng tối đa không quá 75.000.000đ trong trường hợp NSDLĐ không đóng cho toàn bộ người lao động thuộc đối tượng phải đóng.
 • Khi có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1,2 Điều này thì kể từ ngày có quyết định xử phạt, NSDLĐ phải nộp cho tổ chức công đoàn toàn bộ số tiền chậm đóng, đóng chưa đủ hoặc chưa đóng và số tiền lãi theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các Ngân hàng TM Nhà nước tại thời điểm xử phạt.

Chi tiết xin xem thêm Nghị định 88/2015/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành

Kinh phí công đoàn

Định nghĩa và vai trò của kinh phí công đoàn

Kinh phí công đoàn là nguồn ngân sách do thành viên công đoàn đóng góp để duy trì hoạt động của tổ chức. Vai trò của kinh phí công đoàn đặc biệt quan trọng, nó không chỉ đủ để đảm bảo hoạt động hàng ngày của tổ chức, mà còn giúp tổ chức có thể tham gia vào các dự án và hoạt động có lợi cho thành viên.

Khả năng tài chính và quản lý kinh phí của các công đoàn

Mặc dù vai trò của kinh phí công đoàn rất quan trọng, tuy nhiên khả năng tài chính và quản lý kinh phí của mỗi công đoàn có thể khác nhau. Những công đoàn lớn và có uy tín thường có nguồn kinh phí ổn định và mạnh mẽ, còn những công đoàn nhỏ và kém phát triển thì ngược lại. Điều quan trọng là mọi công đoàn cần minh bạch trong việc thu thập và sử dụng kinh phí để tạo sự tin tưởng và hỗ trợ từ thành viên.

Phương pháp thu thập kinh phí công đoàn

Việc thu thập kinh phí công đoàn thường được tiến hành thông qua việc thu phí thành viên hàng tháng. Mức phí này do các thành viên công đoàn bỏ phiếu để quyết định và có thể thay đổi theo thời gian tùy thuộc vào nhu cầu và hoạt động của tổ chức. Ngoài ra, công đoàn cũng có thể nhận được nguồn kinh phí từ sự hỗ trợ của các tổ chức liên quan hoặc từ các hoạt động gây quỹ như bán vé thể thao, tổ chức sự kiện và bán hàng trực tuyến.

Những khó khăn trong việc quản lý kinh phí công đoàn

Việc quản lý kinh phí công đoàn không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Các hội đồng công đoàn phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc tiếp thu, quản lý và sử dụng kinh phí một cách hiệu quả. Ví dụ, việc thu thập kinh phí có thể rất thách thức nếu thành viên không đồng lòng hoặc không thể trả phí một cách đều đặn. Ngoài ra, việc giữ hàng loạt hoạt động, dự án và mục tiêu tài chính của tổ chức cần được đảm bảo cũng là một nhiệm vụ không hề dễ dàng.

Giải pháp để cải thiện quản lý kinh phí công đoàn

Có nhiều biện pháp mà các hội đồng công đoàn có thể áp dụng để cải thiện quản lý kinh phí. Chúng có thể bắt đầu từ việc xây dựng một kế hoạch tài chính chi tiết, gắn kết nó với các mục tiêu và hoạt động cụ thể của tổ chức. Việc tăng cường tính minh bạch và kiểm tra thường xuyên cũng có thể giúp tăng sự tin tưởng từ thành viên. Và cuối cùng, việc nhận sự hỗ trợ và đào tạo từ các chuyên gia tài chính cũng có thể giúp cải thiện khả năng quản lý kinh phí của công đoàn.

Xem thêm: 

ACSC
Sending
User Review
5 (1 vote)

Leave a Reply

  Họ và tên *

  Điện thoại *

  Nhập email *

  Lĩnh vực đăng ký: *

  Địa điểm đăng ký của bạn thuộc quận mấy *