Quy định về việc Tăng Giảm vốn điều lệ các loại hình DN

posted in: THAY ĐỔI GPKD | 0

Thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản suất nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động hợp lý hơn và thuận lợi trong quá trình phát triển của công ty. Tuy nhiên tuỳ theo từng loại hình doanh nghiệp mà việc thay đổi có khác nhau:

Công ty TNHH một thành viên

  • Chỉ được thay đổi tăng vốn điều lệ .
  • Tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác ( Trường hợp huy động vốn của người khác , công ty phải chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thành viên mới cam kết góp vốn vào công ty).

Công ty TNHH hai thành viên có thể thay đổi tăng hoặc giảm vốn

  • Tăng vốn bằng các hình thức : tăng vốn góp của thành viên , điều chỉnh tăng mức vốn tương ứng với giá trị tài sản tăng lên của công ty, tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.
  • Giảm vốn bằng các hình thức sau : hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty, mua lại phần vốn góp , điều chỉnh giảm mức điều lệ tương ứng với giá trị tài sản giảm xuống của công ty

Xem thêm về Vốn điều lệ là gì ? Thay đổi vốn điều lệ cho công ty cần những thủ tục gì?

 

quy-dinh-tang-giam-von-dieu-le-loai-hinh-doanh-nghiepCông ty cổ phần

  • Tăng vốn : Trong quá trình hoạt động , công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phiếu ra công chúng qua thị trường chứng khoán để công khai huy động vốn
  • Giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

– Nếu công ty này đã thành lập được trên 3 năm thì việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ là không thể thực hiện được, vì chưa có hướng dẫn cụ thể từ Bộ để thực hiện.

– Nếu trong 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty chưa góp đủ mức vốn điều lệ đã đăng ký (không phát hành hết cổ phần đăng ký chào bán) thì làm thủ tục xin giảm vốn điều lệ đúng với thực tế góp vốn (Khoản 9 điều 23 Nghị định 102/2010/NĐ-CP).

Giải pháp : Công ty có thể chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang mô hình công ty TNHH hai thành viên trở lên để giảm vốn điều lệ, sau đó làm thủ tục chuyển sang công ty cổ phần lại

Follow ACSC:

ACSC'CEO, tôi là tác giả của những bài viết chuyên sâu về Dịch vụ thành lập doanh nghiệp. SỐ ĐT liên hệ : 0938.002.149 . Theo dõi tôi tại đây https://www.facebook.com/congtyacsc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *