Sáu lĩnh vực ưu tiên sử dụng vốn ODA – Vốn vay ưu đãi

Quy định cụ thể tại Điều 5 Nghị định 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (có hiệu lực từ ngày 02/5/2016).

Những thành tựu mà vốn vay ưu đãi mang lại

1. Vốn vay ưu đãi hỗ trợ thực hiện chương trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội 
 • Hạ tầng Kinh tế : hạ tầng giao thông (đường bộ, đường sắt, sân bay, cảng biển và đường thủy nội bộ); hạ tầng đô thị (giao thông đô thị, cấp thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị, hạ tầng cấp điện đô thị); hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông; hạ tầng năng lượng (ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo và năng lượng mới); hạ tầng thủy lợi và đê điều.
 • Hạ tầng Xã hội : Văn hóa quốc gia, y tế trọng điểm, giáo dục và đào tạo, dạy nghề, an sinh xã hội, giảm nghèo, dân số và phát triển
2. Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng chính sách phát triển kinh tế – xã hội và tăng cường thể chế quản lý nhà nước
3. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ :

Công nghệ cao, công nghệ nguồn và khoa học công nghệ trong lĩnh vực ưu tiên, trọng điểm, kinh tế tri thức

4. Hỗ trợ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh:

Đây được xem là một trong những trọng điểm hiện nay. Việc hỗ trợ sẽ là một trong những ưu tiên đặt lên hàng đầu khi vay vốn ODA

ODA và vốn vay ưu đãi
ODA và vốn vay ưu đãi

Xem thêm : 

Thủ tục thành lập cty tnhh thương mại dịch vụ

5. Sử dụng làm nguồn vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Đối tác công tư (PPP) là hình thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để thực hiện, quản lý, vận hành dự án kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công. Một số hình thức hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư:

 • Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (hợp đồng BOT)
 • Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh (hợp đồng BTO)
 • Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (hợp đồng BT)
 • Hợp đồng Xây dựng – Sở hữu – Kinh doanh (hợp đồng BOO)
 • Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Thuê dịch vụ (hợp đồng BTL)
 • Hợp đồng Xây dựng – Thuê dịch vụ – Chuyển giao (hợp đồng BLT)
 • Hợp đồng Kinh doanh – Quản lý (hợp đồng O&M) .
6. Lĩnh vực ưu tiên khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy mục tiêu từ 2016 trở đi là hoàn thành các các chương trình, dự án đã thực hiện theo đúng tiến độ và thời hạn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước đồng thời Quản lý, thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi trên cơ sở các nguyên tắc chỉ đạo và lĩnh vực ưu tiên đề ra

Xem thêm :

NGUỒN binhphuoc.gov.vn

ACSC
Sending
User Review
5 (1 vote)

Leave a Reply

  Họ và tên *

  Điện thoại *

  Nhập email *

  Lĩnh vực đăng ký: *

  Địa điểm đăng ký của bạn thuộc quận mấy *

  This form is powered by: Sticky Floating Forms Lite