Thay đổi tên công ty

posted in: THAY ĐỔI GPKD | 0

Luật doanh nghiệp đã quy định cụ thể về tên công ty. Cùng tìm hiểu sơ qua về đặc điểm pháp lý của nó để có thể tiến hành thủ tục thay đổi tên công ty một cách dễ dàng … Continued