Dịch vụ Tạm ngừng kinh doanh – Mã hóa kinh doanh

posted in: DỊCH VỤ KHÁC | 0

Mỗi công ty , doanh nghiệp có cơ cấu và bộ máy hoạt động khác nhau do đó trong quá trình làm việc phát sinh nhiều thay đổi, Ngoài những thay đổi về tên, địa chỉ , ngành nghề , vốn điều lệ …ACSC còn hỗ trợ quý doanh nghiệp thay đổi các nội dung khác như :

MÃ HÓA NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Đối với các công ty có giấy phép kinh doanh cũ chưa được mã hóa ngành nghề. Khi doanh nghiệp tiến hành việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, phải tiến hành mã hóa ngành nghề theo hệ thống ngành kinh tế đã được quy định ( cấp 4) . Tham khảo Quyết định 10/2007/QĐ-TTG ngày 23/01/2007 của Thủ tướng chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam và Quyết định 337/2007/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

DỊCH VỤ
PHÍ DỊCH VỤ
– Mã hóa ngành nghề
300,000 VNĐ

CÁC THAY ĐỔI TỔ CHỨC LẠI DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ

PHÍ DỊCH VỤ

• Tách Công ty TNHH
• Chia Công ty
• Sáp Nhập Công ty Cổ Phần
• Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp
• Tư vấn Hợp nhất Công ty
• Chấm dứt hoạt động của chi nhánh
Liên hệ để được tư vấn
cho từng doanh nghiệp cụ thể

Tạm ngừng kinh doanh DV Tạm ngừng kinh doanh đơn giản – Nhanh chóng

MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁC

CÔNG VIỆC

PHÍ DỊCH VỤ

– Bổ sung cập nhật thông tin (số điện thoại, Email, fax..)
300,000 VNĐ
– Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh/ VPĐD/ Đia điểm kinh doanh
600,000 VNĐ
– Cấp lại Giấy phép kinh doanh (trường hợp bị thất lạc)
600,000 VNĐ
– Lập sổ đăng ký – Chứng nhận góp vốn thành viên/ cổ đông
300,000 VNĐ
– Thông báo chuyển đổi cơ quan quản lý thuế
500,000 VNĐ
600,000 VNĐ

Lưu ý : Phí trên chưa bao gồm lệ phí Nhà nước ( Phí đăng ký thay đổi : 200.000 VNĐ – phí đăng bố cáo thành lập trên công thông tin Quốc gia : 300,000 VNĐ )

Đặc biệt : Tư vấn đăng ký chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam ( Nhanh chóng – Hiệu quả ).

ACSC cung cấp gói thành lập công ty trọn gói Chuyên nghiệp – Tiết kiệm, quý doanh nghiệp chỉ cần cung cấp những giấy tờ cần thiết tuỳ theo yêu cầu công việc. Xin liên hệ để được sự hỗ trợ tốt nhất.

Xem thêm:

P1 : Chia doanh nghiệp – Tách doanh nghiệp

P2: Hợp nhất doanh nghiệp – Sáp nhập doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *