Nội dung

Keep your eyes on the stars and your feet on the ground - Theodore Roosevelt

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế được quy định tại khoản 3 điều 10 thông tư 156/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2014

Hồ sơ nộp gồm tờ khai thuế (GTGT, TNDN, TNCN), báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26) và tiền thuế phải nộp nếu có phát sinh.

Quy định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ nộp thuế.
 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của tháng đầu tiên của năm dương lịch.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế ban đầu

 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế ban đầu là ngay sau khi có giấy phép kinh doanh. Được quy định là ngày cuối của tháng trên giấy phép. ( ví dụ giấy phép thành lập ngày 2/11 thì thời hạn nộp là 30/11 của tháng đó)
 • Hoặc theo quy định chung là trong vòng 30 (ba mươi ngày) kể từ ngày có giấy phép đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp tiến hành khai thuế ban đầu cho DN mình

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế môn bài

 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Xem thêm : Đặc điểm công ty trách nhiệm hữu hạn

Thời hạn nộp Tờ khai thuế TNDN, TNCN, Báo cáo tài chính

 • Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định trên.

Xem thêm

ACSC
Sending
User Review
5 (1 vote)

Leave a Reply

  Họ và tên *

  Điện thoại *

  Nhập email *

  Lĩnh vực đăng ký: *

  Địa điểm đăng ký của bạn thuộc quận mấy *