Thủ tục Giải thể công ty

posted in: DỊCH VỤ KHÁC | 0

Theo quy định tại luật doanh nghiệp 2014 , doanh nghiệp muốn muốn giải thể cần chuẩn bị các giấy tờ chính sau đây

  • Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định giải thể doanh nghiệp, công ty
  • Biên bản họp giải thể
  • Tiến hành thanh lý tài sản doanh nghiệp
  • Tiến hành thanh toán các khoản nợ và phương án giải quyết nợ
  • Nộp hồ sơ lên sở KH&ĐT để giải quyết

Xem thêm: Thủ tục đóng cửa công ty cho Doanh nghiệp tại TPHCM với chi phí trọn gói – Uy Tín

Quy trình thực hiện

1. Đăng báo về việc giải thể

2. Tiến hành các thủ tục tại cơ quan Thuế

– Gửi công văn xin Giải thể lên Chi cục thuế (kèm bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận Đăng ký thuế)

– Gửi Công văn xin quyết toán thuế

– Đóng các loại thuế còn nợ

– Nộp phạt (nếu có)

Sau khi có xác nhận không nợ thuế của Chi Cục thuế nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở thì Cục thuế ra quyết định đóng cửa mã số thuế doanh nghiệp.

3. Gửi hồ sơ tại phòng Đăng ký kinh doanh ( Sở KH&ĐT)

Sau khi nhận được quyết định đóng cửa Mã số thuế, Doanh nghiệp gửi hồ sơ lên Phòng Đăng ký kinh doanh

Phòng Đăng ký kinh doanh cho Giấy tiếp nhận về việc giải thể.

4. Tiến hành trả dấu tại công an tỉnh

Sau khi có phiếu tiếp nhận của Phòng Đăng ký kinh doanh, Doanh nghiệp gửi hồ sơ xin trả dấu lên Công an tỉnh.

5. Gửi quyết định hủy dấu tại phòng Đăng ký kinh doanh ( Sở KH&ĐT)

Công an tỉnh ra quyết định huỷ dấu, Doanh nghiệp gửi quyết định huỷ dấu này lên Phòng đăng ký kinh doanh  và chờ kết quả của Phòng Đăng ký kinh doanh (Phòng Đăng ký kinh doanh ra Quyết định xoá tên Doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh thì hoàn thành thủ tục giải thể).

Sau khi giải thể khách hàng sẽ nhận được các giấy tờ sau:

  • Thông báo đóng mã số thuế
  • Giấy chứng nhận đã trả con dấu;
  • Thông báo về việc doanh nghiệp giải thể, chấm dứt tồn tại.

Xem thêm:

Dịch vụ Tạm Ngừng Kinh Doanh – Giải Thể – Chuyển Đổi Loại Hình công ty

Chia doanh nghiệp – Tách doanh nghiệp

Follow ACSC:

ACSC'CEO, tôi là tác giả của những bài viết chuyên sâu về Dịch vụ thành lập doanh nghiệp. SỐ ĐT liên hệ : 0938.002.149 . Theo dõi tôi tại đây https://www.facebook.com/congtyacsc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *