Thủ tục thay đổi trụ sở công ty khác quận

posted in: THAY ĐỔI GPKD | 0

Như đã trình bày ở phần thay đổi địa chỉ công ty, ACSC xin trình bày chi tiết hơn về thủ tục cần thiết khi thay đổi trụ sở công ty khác quận cho bạn được nắm như sau :

Bước 1: Nộp hồ sơ tại chi cục thuế đang quản lý doanh nghiệp ( Nơi đặt trụ sở chính)

Doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ lên chi cục thuế  để hoàn thành các thủ tục và nghĩa vụ thuế cần thiết

Bộ hồ sơ gồm :

– Biên bản họp về việc thay đổi trụ sở công ty khác quận.

– Quyết định về việc thay đổi trụ sở công ty khác quận

– Công văn gửi thuế về việc xin chốt thuế để doanh nghiệp chuyển quận;

– Mẫu đăng ký thuế số 08;

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( bản sao công chứng)

+ Số lượng hồ sơ: 05 bộ chính

+ Thời gian hoàn thành thủ tục thông thường từ 07 – 09 ngày làm việc.( Không tính T7, CN)

thay đổi trụ sở công ty khác quận

 Cần hoàn tất thủ tục về thuế khi thay đổi trụ sở công ty khác quận

Bước 2: Đăng ký thay đổi trụ sở công ty khác quận tại Sở Kế hoạch và đầu tư

– Một bộ hồ sơ thay đổi chuyển trụ sở khác quận của doanh nghiệp gồm có Thông báo ,biên bản họp và quyết định thay đổi địa chỉ công ty

– Mẫu 09, 09a của cơ quan thuế

+ Thời gian hoàn thành thủ tục 3 ngày làm việc

Bước 3: Làm thủ tục khắc lại dấu pháp nhân tại cơ quan công an tại Sở Kế hoạch và đầu tư

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Giấy chứng nhận mẫu dấu

+ Thời gian 04 ngày làm việc

* Hiện nay việc thông báo nộp mẫu 08 sẽ được Sở tiến hành cập nhật và thông báo với cơ quan thuế ( doanh nghiệp không cần làm thủ tục thông báo như trước nữa

Follow ACSC:

ACSC'CEO, tôi là tác giả của những bài viết chuyên sâu về Dịch vụ thành lập doanh nghiệp. SỐ ĐT liên hệ : 0938.002.149 . Theo dõi tôi tại đây https://www.facebook.com/congtyacsc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *