Ưu nhược điểm của công ty TNHH 1 thành viên

posted in: DỊCH VỤ THÀNH LẬP | 0

Các kiến thức cơ bản cần biết về công ty TNHH một thành viên

Công ty tnhh mtv là gì ?

  • Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty), chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty
  • Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chừng nhân đăng kí kinh doanh
  • Không được quyền phát hành cổ phần
ưu nhược điểm của công ty tnhh 1 thành viên
Đặc điểm của công ty tnhh 1 thành viên

Ưu nhược điểm của công ty TNHH 1 thành viên

ƯU ĐIỂM
KHUYẾT ĐIỂM
1. Chủ sở hữu công ty có thể là một cá nhân không tìm được đối tượng hợp tác vẫn có thể thành lập công ty. Hoặc một tổ chức khác tách vốn đầu tư thêm 1 lĩnh vực khác.
1. Chỉ có thể tăng vốn điều lệ công ty, không được giảm vốn.
2. Có tư cách pháp nhân, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn cam kết góp vào công ty ít gây rủi ro cho chủ sở hữu , đây là một ưu điểm so với doanh nghiệp tư nhân
2. Do chế độ trách nhiệm hữu hạn nên uy tín, khả năng cạnh tranh của công ty đối với các đối tác khác phần nào bị hạn chế.
3. Chủ sở hữu công ty có toàn quyền quyết định.mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.
3. Không được phát hành cổ phiếu nên việc huy động vốn còn nhiều hạn chế.Nếu muốn huy động thêm vốn của các cá nhân , tổ chức khác thi phải thay đổi loại hình doanh nghiệp.
4. Có cơ cấu tỏ chức gọn nhẹ, linh động, thủ tục đơn giản hơn so với Công ty TNHH 2TV và Công ty Cổ Phần
4.Tiền lương thanh toán cho Chủ sở hữu không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

 

Trên đây , ACSC trình bày những khái niệm cơ bản về công ty TNHH 1 thành viên , phân tích những ưu điểm – nhược điểm của loại hình doanh nghiệp này , từ đó cho bạn một cách nhìn tổng quan hơn trước khi đưa ra quyết định về việc có Thành lập công ty TNHH 1 thành viên hay không.
Xem thêm :
Follow ACSC:

ACSC'CEO, tôi là tác giả của những bài viết chuyên sâu về Dịch vụ thành lập doanh nghiệp. SỐ ĐT liên hệ : 0938.002.149 . Theo dõi tôi tại đây https://www.facebook.com/congtyacsc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *