Thủ tục Thay đổi vốn điều lệ công ty HCM

Trong quá trình kinh doanh, để phục vụ nhu cầu mở rộng hoạt động hoặc giảm thiểu rủi ro tài chính, các doanh nghiệp có thể tiến hành thủ tục thay đổi vốn điều lệ tăng giảm vốn điều lệ công ty bằng hình thức sau.

Hướng dẫn thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH – MTV – Công ty cổ phần

I. Vốn điều lệ là gì?

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ khi thành lập công ty đã được thay đổi và áp dụng theo Thông tư 2019/ĐKKD. Cùng tìm hiểu sơ qua về thủ tục tăng giảm vốn như thế nào bạn nhé

Vốn điều lệ là số vốn mà những người tham gia thành lập muốn góp vốn vào để mở công ty. Các công ty có thể tăng hoặc giảm vốn khi kinh doanh. Một số trường hợp phổ biến mà công ty có thể phải thay đổi điều lệ là Mở rộng hoạt động; Thay đổi cấu trúc tổ chức; Thay đổi vốn điều lệ; Điều chỉnh quyền lợi cổ đông; Tuân thủ quy định pháp luật; Đáp ứng yêu cầu cổ đông; Giải quyết xung đột hoặc vấn đề nội bộ.

Quy định tăng giảm vốn điều lệ
Quy định tăng giảm vốn điều lệ

Tuy nhiên có một số quy định riêng cho từng loại hình cụ thể. Chi tiết sẽ nói bên dưới.

Vốn để góp vào có thể là tiền hoặc các tài sản hiện vật hoặc hiện kim khác.Căn cứ vào quy mô doanh nghiệp và ngành nghề mà doanh nghiệp đăng ký số vốn HỢP LÝ tùy theo quy mô

1. Vốn điều lệ tối thiểu khi mở công ty là bao nhiêu

Luật KHÔNG quy định số vốn tối thiểu khi doanh nghiệp thành lập các loại hình như doanh nghiệp tư nhân, Hợp danh, Công ty TNHH, Công ty Cổ phần . Do đó số vốn điều lệ tối thiểu khi thành lập là do Doanh nghiệp tự quyết định

 • Hiện nay chưa có cơ quan nào kiểm chứng số vốn điều lệ mà công ty đăng ký ( công ty phải tự có trách nhiệm đăng ký đúng số vốn mình góp ). Nên việc đăng ký vốn điều lệ không đảm bảo khả năng tài chính cho lắm.
 • Tuy nhiên, Việc đăng ký số vốn điều lệ phải phù hợp để thể hiện năng lực và sức mạnh tài chính công ty cho các đối tác và các bạn hàng tin tưởng vào doanh nghiệp bạn hơn. Do đó bạn cần xem xét kỹ khi đăng ký số vốn điều lệ muốn đăng ký thay đổi vốn điều lệ không nên đăng ký số vốn quá thấp

Trừ một số ngành nghề đặc biệt yêu cầu Vốn thì bạn cần có Giấy xác nhận chứng minh số vốn mà pháp luật yêu cầu.

Lưu ý thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ

Thời điểm thay đổi vốn điều lệ:

Thời hạn góp vốn đối với doanh nghiệp mới thành lập là 90 ngày, tính từ khi được cấp giấy phép.

Khai thuế môn bài khi thay đổi vốn điều lệ

Thay đổi vốn điều lệ nộp thuế môn bài như sau: Số vốn điều lệ là căn cứ để công ty nộp thuế môn bài. Cụ thể lệ phí môn bài khi thay đổi vốn điều lệ như sau

 • Mức 1: Trên 10 tỷ đồng mức đóng nộp thuế môn bài: 3 triệu đồng /1 năm
 • Mức 2: Từ 10 tỷ đồng trở xuống mức đống nộp thuế môn bài: 2 triệu đồng/ 1 năm

2 Trường hợp nào phải thay đổi điều lệ công ty

Thay đổi điều lệ công ty là một quá trình cần thiết khi công ty muốn điều chỉnh các quy định và điều kiện hoạt động của mình. Dưới đây là một số trường hợp phổ biến mà công ty có thể phải thay đổi điều lệ:

Mở rộng hoạt động: Khi công ty quyết định mở rộng lĩnh vực hoạt động, thêm dịch vụ mới, hoặc mở rộng sang các thị trường mới, cần điều chỉnh điều lệ để phù hợp với hoạt động mới.

Thay đổi cấu trúc tổ chức: Khi công ty thay đổi cấu trúc tổ chức, ví dụ như chia thành các đơn vị công ty con, công ty mẹ, hay hợp nhất với công ty khác, việc thay đổi điều lệ là cần thiết để phản ánh sự thay đổi này.

Thay đổi vốn điều lệ: Khi công ty muốn tăng hoặc giảm vốn điều lệ, phải điều chỉnh điều lệ để thể hiện số lượng và giá trị cổ phần mới.

Điều chỉnh quyền lợi cổ đông: Khi muốn thay đổi quyền lợi, phần thưởng, hay lợi ích khác của cổ đông, công ty cần phải điều chỉnh điều lệ để đảm bảo tính công bằng và minh bạch.

Tuân thủ quy định pháp luật: Các quy định pháp luật thay đổi liên tục, nếu công ty muốn tuân thủ pháp luật mới, cần điều chỉnh điều lệ để phù hợp.

Đáp ứng yêu cầu cổ đông: Khi có nhu cầu từ cổ đông, ví dụ như yêu cầu về sự đại diện, cải cách bỏ phiếu, công ty có thể thay đổi điều lệ để đáp ứng yêu cầu này.

Giải quyết xung đột hoặc vấn đề nội bộ: Khi có xung đột hoặc vấn đề nội bộ phức tạp, việc thay đổi điều lệ có thể giúp giải quyết vấn đề và tạo ra môi trường hoạt động tốt hơn. Tuy nhiên, việc thay đổi điều lệ công ty không phải là quyết định đơn giản và cần tuân theo quy trình pháp lý và thỏa thuận của các bên liên quan. Thường thì việc thay đổi điều lệ sẽ yêu cầu sự đồng thuận của đại hội cổ đông hoặc cơ quan quản lý doanh nghiệp tương ứng.

II. Tư vấn thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty MỚI NHẤT

thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty tnhh mtv

2.1 Chuẩn bị trước khi thực hiện

1. Vốn điều lệ cần thay đổi thỏa điều kiện từng loại hình ngành nghề khác nhau

2. Thời hạn thông báo thay đổi vốn điều lệ không quá 10 kể từ ngày có thay đổi

3. Về ngành nghề đăng ký :

 • Mã hóa lại ngành nghề
 • Ngành nghề cần điều kiện phải tuân thủ theo các văn bản quy phạm pháp luật

4. Cung cấp SĐT, Email liên lạc

5. Cập nhật những thông tin cần thiết trên hồ sơ trong trường hợp có thay đổi

2.2  Thực hiện

Đối với:

2.2.1 Thủ tục thay đổi vốn điều lệ DN Tư Nhân

Số lượng : 1 bộ

Thành phần :

 • Thông báo vốn điều lệ đăng ký thay đổi
 • Bản gốc Giấy phép kinh doanh.
2.2.2 Thủ tục thay đổi vốn điều lệ Công ty TNHH MTV
thay đổi vốn điều lệ
Thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần – công ty TNHH – DNTN

Đặc điểm : Chỉ được thay đổi Tăng vốn điều lệ . Không được giảm vốn.

Số lượng : 1 bộ

Thành phần hồ sơ như sau :

 • Thông báo đổi vốn
 • Quyết định
 • Bản gốc Giấy phép kinh doanh.
2.2.3 Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH

Đặc điểm :  Có thể thay đổi tăng hoặc giảm vốn

Thủ tục:

a. Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ công ty TNHH
 1. Thông báo
 2. Quyết định
 3. Biên bản họp
 4. Giấy xác nhận góp vốn KHI thành viên góp vốn mới
 5. Bản sao y công chứng CCCD/Hộ chiếu của thành viên mới ( Thời hạn sao y không quá 3 tháng)
 6. Bản gốc Giấy phép kinh doanh
b. Trường hợp đăng ký giảm vốn
 1. Thông báo
 2. Quyết định
 3. Biên bản giảm vốn
 4. Báo cáo tài chính ( Gần nhất)
 5. Bản gốc Giấy phép kinh doanh
2.2.4 Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

Đặc điểm:

Công ty CP có thể thay đổi vốn điều lệ tăng vốn, giảm vốn.

 • Giảm vốn trong thời gian 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy phép doanh nghiệp, công ty chưa góp đủ mức vốn điều lệ đăng ký thì làm thủ tục xin giảm vốn đúng với thực tế góp vốn.
 • Trên 3 năm không được Giảm vốn.

Số lượng : 1 bộ

Bộ hồ sơ:

a. Trường hợp trực tiếp tăng vốn điều lệ

1. Thông báo

2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ

3. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ

b. Công ty CP thông qua cổ phiếu huy động vốn

1. Thông báo

2. Quyết định kèm theo Biên bản về vần đề cổ phần được phát hành. Cần ghi rõ số lượng cổ phiếu

3.Quyết định kèm theo Biên bản sau khi chào bán ( theo từng đợt cụ thể)

4. Bản gốc Giấy phép kinh doanh

Do nhu cầu mở rộng quy mô khá lớn. Doanh nghiệp cần lựa chọn công ty dịch vụ UY TÍN để đăng ký thủ tục chính xác nhằm ĐẢM BẢO tiến độ phát triển công ty được thuận lợi.

C. Quy trình thực hiện

B1: Soạn hồ sơ

B2: Đăng ký ở Sở KH&DT

. Đến nộp vào giờ hành chính

. Đăng ký bốc số , nộp tiền lệ phí và chờ gặp cán bộ xem hồ sơ

B3: Chờ kết quả và nhận kết quả hồ sơ.Thông thường là 3 ngày

D. Nơi đăng ký

1. Đăng ký online tại dangkykinhdoanh.gov.vn

2. Đăng ký tại Phòng Đăng ký KD – Sở KH và ĐT thành phố Hồ Chí Minh, số 32 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

E. Thời gian

Thời gian là 3 ngày sau khi Cán bộ trả biên nhận cho doanh nghiệp

F. Kết quả

thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ

– Nếu hồ sơ không hợp lệ ( Sai , thiếu..) doanh nghiệp cần tiến hành bổ sung và nộp lại.

– Khi hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận ĐKKD đã được thay đổi vốn điều lệ mới.

G. Một số thủ tục khác

1. Đã đăng ký đầy đủ thông tin liên lạc

2. Ngành nghề kinh doanh đã được mã hóa theo hệ thống ngành nghề quy định ( cấp 4)

3. Vốn đăng ký đã phù hợp chưa

4. Cập nhật đầy đủ thông tin thuế  và Đăng bố cáo

5. Hồ sơ thay đổi đăng ký nội dung doanh nghiệp hợp lệ

6. Đóng đủ lệ phí.

H. Căn cứ thực hiện

Căn cứ theo Luật DN 2020 và NĐ số 102, NĐ 43, 05; TT 01, 176

III. Sau thủ tục tăng vốn điều lệ cần làm gì?

Quy định về thay đổi vốn điều lệ sau thay đổi như sau

1. Đăng ký hồ sơ thuế: Hạch toán khi thay đổi vốn điều lệ cần phải Thông báo về vốn kinh doanh mới

 💡 Trường hợp tăng vốn điều lệ, giảm vốn đôi khi có phát sinh thêm những thay đổi khác , nên có thắc mắc gì xin quý doanh nghiệp gọi ngay cho chúng tôi .

 💡 Trường hợp giấy phép kinh doanh chưa đăng ký thông tin liên lạc thì phải làm hồ sơ đăng ký bổ sung – Liên hệ với ACSC để được tư vấn cụ thể.

Bảng giá chi phí dịch vụ ACSC

Mã gói
Dịch vụ cung cấp
Mô tả công việc
Chi phí phải trả
Phương thức thanh toán

DN

1. Soạn thảo hồ sơ
2. Nộp và nhận kết quả hồ sơ thay đổi: Giấy phép kinh doanh
3. Đăng bố cáo thay đổi thông tin doanh nghiệp

– Soạn thảo hồ sơ, nhân viên ACSC đến Sở KH&ĐT thay mặt Đại diện pháp luật đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

– Sau 3 ngày làm việc, ACSC liên hệ khách hàng thông báo kết quả và thay mặt Đại diện pháp luật nhận bản chính giấy giấy phép.

– ACSC soạn thảo hồ sơ đăng ký thuế và nộp Cục thuế chủ quản.

800.000 VND

(Phí đã bao gồm lệ phí Nhà nước : Phí đăng ký thay đổi vốn điều lệ nộp Sở KH&ĐT – Phí đăng bố cáo thay đổi thông tin DN trên cổng thông tin Quốc gia )

Thanh toán 500.000 đồng khi đăng ký dịch vụ; phần còn lại thanh toán khi ACSC trả lại giấy phép kinh doanh mới

LƯU Ý : Việc đăng bố cáo trên Cổng thông tin quốc gia là bắt buột, Hiện nay có một số doanh nghiệp đăng bố cáo miễn phí hoặc phí rẻ trên các báo khác không phải là trang Cổng thông tin quốc gia đều không hợp lệ

Quý doanh nghiệp nên kiểm tra để tránh những thiếu sót gây ảnh hưởng công ty về sau

Xem quy định chính thức tại đây

 • Nếu doanh nghiệp chưa mã hóa (Ưu đãi khi làm cùng lúc 2 dịch vụ)
DỊCH VỤ
PHÍ DỊCH VỤ
– Dịch vụ thứ nhất
Chi phí ở trên
– Mã hóa ngành nghề
+ 100,000 đồng

Đăng ký trọn gói thay đổi vốn điều lệ tại công ty ACSC ,quý doanh nghiệp không cần mất công đi lại nhiều lần

Tóm tắt quy trình thay đổi vốn điều lệ trong năm 2024

thay đổi vốn điều lệ công ty tnhh

1. Thủ tục thay đổi vốn điều lệ: Tăng vốn điều lệ

a. Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty Trách nhiệm hữu hạn

Theo quy định, vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã đóng góp hoặc cam kết đóng góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh. Khi đăng ký thành lập thì doanh nghiệp đã có sẵn một mức vốn điều lệ cố định. Mức vốn này vẫn sẽ được giữ nguyên nếu như doanh nghiệp không muốn thay đổi trong suốt quá trình hoạt động.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể tăng vốn điều lệ dưới hình thức chủ sở hữu công ty đầu tư thêm tài sản góp vốn vào công ty hoặc huy động thêm vốn góp của người khác.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có thể tăng vốn điều lệ trong trường hợp tăng tỷ lệ vốn góp của các thành viên hoặc tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty tnhh:

 1. Mẫu thông báo thay đổi vốn điều lệ
 2. Mẫu biên bản họp thay đổi vốn điều lệ
 3. Mẫu quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp (công ty MTV), giám đốc công ty (công ty TNHH 2 thành viên trở lên)
 4. Giấy xác nhận góp vốn KHI có thành viên góp vốn mới
 5. Bản sao y công chứng CCCD/Hộ chiếu của thành viên mới ( Thời hạn sao y không quá 3 tháng)
 6. Bản gốc Giấy phép kinh doanh

b. Thủ tục tăng vốn công ty cổ phần

Quy trình thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

Các bước đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty

Bước 1: Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư nơi đã cấp cho doanh nghiệp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bước 2: Nhận hồ sơ và chờ kết quả

Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch đầu tư sẽ tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ mà doanh nghiệp đã gửi. Trường hợp đã đầy đủ giấy tờ hồ sơ sẽ được cấp Giấy biên nhận. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả

Đến thời hạn đã được hẹn trên giấy biên nhận, doanh nghiệp đến Sở Kế hoạch đầu tư để nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần.

 
Hồ sơ Thay đổi vốn điều lệ
thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp
 • Mẫu thông báo thay đổi tăng vốn điều lệ công ty cổ phần
 • Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần bao gồm những giấy tờ sau
 • Thông báo thay đổi vốn điều lệ tăng vốn điều lệ có chữ ký của người đại diện pháp luật .
 • Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ :Quyết định về việc tăng vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông có chữ ký Chủ tịch hội đồng quản trị của doanh nghiệp.
 • Biên bản họp có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc chữ ký của các cổ đông dự họp.
 • Bản sao các loại giấy chứng nhận kinh doanh.
 • Xuất trình bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế để đối chiếu.

2. Thủ tục Thay đổi vốn điều lệ: Giảm vốn điều lệ

a. Điều kiện giảm vốn điều lệ công ty Trách nhiệm hữu hạn

Phần vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể giảm trong trường hợp doanh nghiệp đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 2 năm kể từ ngày đăng ký. Đồng thời đảm bảo tài sản còn lại của doanh nghiệp đủ để thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác

Phần vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có thể giảm nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn hai năm, kể từ ngày đăng ký. Công ty bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên.

b. Thủ tục giảm vốn điều lệ đối với Công ty cổ phần

Giảm vốn điều lệ công ty cần có quyết định của Đại hội đồng cổ đông và có trình tự cụ thể như sau

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị bộ hồ sơ đầy đủ và nộp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

Bước 2: Cơ quan nhận hồ sơ phải giải quyết, kiểm tra tính hợp lệ, chính xác của hồ sơ. Nếu đủ điều kiện thì chấp nhận hồ sơ và xuất giấy biên nhận kèm lịch hẹn. Nếu hồ sơ vẫn chưa đầy đủ và có sai sót thì cần yêu cầu doanh nghiệp bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có nội dung về vốn điều lệ đã giảm

Bước 4: Doanh nghiệp thực hiện thủ tục công bố thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp, cụ thể là thông tin giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần

Câu hỏi liên quan

Thay đổi vốn điều lệ có phải nộp lại tờ khai thuế môn bài không

Có, sau khi đăng ký thay đổi vốn điều lệ cho công ty TNHH MTV, 2 thành viên, công ty cổ phần, hợp danh..Doanh nghiệp cần tiến hành nộp lại tờ khai thuế môn bài. Lệ phí môn bài khi thay đổi vốn điều lệ đã được trình bày trong bài viết

Loại hình doanh nghiệp nào không được thay đổi vốn điều lệ

Các loại hình doanh nghiệp đều được thay đổi vốn điều lệ theo luật doanh nghiệp hiện hành. (trường hợp công ty hợp danh không có mục vốn điều lệ nên không xét)

Vốn điều lệ có thể thay đổi không

Nếu có nhu cầu thay đổi vốn, bạn hòn toàn có thể đăng ký thủ tục thay đổi vốn điều lệ. Chi tiết về thủ tục, quy trình các bước và hồ sơ đã được Công ty TNHH dịch vụ thành lạp ACSC trình bày rất kĩ trong bài viết này

Lời kết

Trên đây là toàn bộ tư vấn của công ty ACSC về thủ tục tăng giảm vốn điều lệ công ty. Nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ trọn gói của công ty ACSC, hãy liên hệ với chúng tôi khi có nhu cầu nhé.

Bạn đang xem bài viết: Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH – Thay đổi vốn điều lệ công ty Cổ phần – Hồ sơ và quy trình tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

ACSC
Sending
User Review
5 (4 votes)

Tags:

Leave a Reply

  Họ và tên *

  Điện thoại *

  Nhập email *

  Lĩnh vực đăng ký: *

  Địa điểm đăng ký của bạn thuộc quận mấy *

  This form is powered by: Sticky Floating Forms Lite