Vốn và tài chính của chủ DNTN

posted in: DỊCH VỤ THÀNH LẬP | 0

DNTN là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

DNTN không được phát hành bất kì loại chừng khoáng nào. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một DNTN.

Vốn đầu tư của chủ DNTN do chủ DN tự khai , Chủ doanh nghiệp có nghĩa vụ khai báo chính xác tổng số vốn đầu tư ( nêu rõ số vốn bằng tiền Việt Nam, Ngoại tệ, Vàng và các tài sản khác – ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của loại tài sản

  • Do đó Vốn điều lệ không bắt buột là bao nhiêu, Tuy nhiên một lời khuyên ở đây là doanh nghiệp nên đưa ra số vốn hợp lý tùy thuộc vào tình hình thực tế mà Doanh nghiệp đang có . Để thuận tiện trong việc hạch toán sổ sách kế toán và các vấn đề liên quan trong quá trình hoạt động công ty.

– Toàn bộ vốn và tài sản ( bao gồm vốn vay và tải sản thuê) phải ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

– Trong quá trình hoạt động , chủ DNTN có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

*Trường hợp  giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký, thì chủ DNTN chỉ được giảm vốn sau khi đã khai báo với cơ quan dang ky kinh doanh

Để đăng ký thành lập công ty được thuận lợi xin xem qua thủ tục thành lập công ty tư nhân theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT mới nhất

So với các quốc gia có nền kinh tế phát triển, DNTN được gọi là cơ sở kinh doanh một chủ ( sole proprietorship hay sole trader) là hình thức kinh doanh mà người chủ cũng đồng thời là người quản lý – điều hành cơ sở kinh doanh  trên danh nghĩa của chính họ, không có sự phận tách về quyền sở hữu tài sản của người chủ và cơ sở kinh doanh, bên cạnh đó người chủ thường có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân

Xem thêm: 

Doanh Nghiệp Tư Nhân có ưu nhược điểm gì

Chế độ chịu trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân

Follow ACSC:

ACSC'CEO, tôi là tác giả của những bài viết chuyên sâu về Dịch vụ thành lập doanh nghiệp. SỐ ĐT liên hệ : 0938.002.149 . Theo dõi tôi tại đây https://www.facebook.com/congtyacsc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *