Xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý giá

Ngày 27/05/2016, Chính phủ ban hành Nghị Định 49/2016/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.
Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2016.

I. Sửa đổi, bổ sung một số Điều quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá

“Điều 11: Hành vi vi phạm quy định về kê khai giá, đăng ký giá hàng hóa, dịch vụ”

1 – Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi kê khai không đủ các nội dung của văn bản kê khai giá;
2 – Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng:

a) Không thông báo bằng văn bản về mức giá điều chỉnh tăng hoặc giảm;
b) Áp dụng mức giá kê khai, đăng ký không đúng thời hạn theo quy định.

3 – Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng:

a) Không kê khai giá đúng thời hạn theo yêu cầu;
b) Không kê khai giảm giá phù hợp với biến động giảm giá của yếu tố hình thành giá.

4 – Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký giá đúng thời hạn theo yêu cầu

5,6 – Đối với hành vi không kê khai giá, đăng ký giá của hàng hóa, dịch vụ cụ thể thuộc diện kê khai giá, đăng ký giá:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng khi không kê khai giá, đăng ký giá từ 01 đến 10 hàng hóa, dịch vụ;
b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng trong trường hợp vi phạm nhiều lần, tái phạm Điểm a Khoản này; không kê khai giá, đăng ký giá từ 11 đến 20 hàng hóa, dịch vụ;
c) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp vi phạm nhiều lần, tái phạm Điểm b Khoản này; không kê khai giá, đăng ký giá từ 21 hàng hóa, dịch vụ trở lên;
d) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng trong trường hợp vi phạm không kê khai giá, đăng ký giá từ 21 hàng hóa, dịch vụ trở lên nhiều lần, tái phạm.

Xem thêm : Tất cả các chi phí thành lập doanh nghiệp 2019

“Điều 12: Hành vi vi phạm quản lý giá quy định về công khai thông về giá hàng hóa, dịch vụ”

1 – Phạt tiền từ 500.000 đổng đến 1.000.000 đồng:

a) Không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ;
b) Niêm yết giá không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng.

2 – Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng:

a) Vi phạm nhiều lần, tái phạm các quy định tại Khoản  1 Điều này;
b) Niêm yết giá không đúng giá cụ thể hoặc không nằm trong khung giá hoặc cao hơn mức giá tối đa hoặc thấp hơn mức giá tối thiểu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền định giá.

“Điều 14: Hành vi đưa tin thất thiệt về thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ”

2 – Hành vi đưa tin không đúng sự thật về tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ gây tâm lý hoang mang trong xã hội và bất ổn thị trường quản lý giá trên phương tiện thông tin đại chúng như báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử hoặc các ấn phẩm thông tin khác được xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

“Điều 15: Hành vi vi phạm quy định về cung cấp số liệu, tài liệu có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”

5 – Phạt tiền từ 9.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng:

a) Chậm cung cấp báo cáo định kỳ, số liệu, tài liệu so với yêu cầu của cơ quan nhà nước quá thời hạn 15 ngày làm việc;
b) Chậm cung cấp quá 10 ngày làm việc về số liệu, tài liệu có liên quan theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Xem thêm :

 

ACSC
Sending
User Review
5 (2 votes)

Leave a Reply

  Họ và tên *

  Điện thoại *

  Nhập email *

  Lĩnh vực đăng ký: *

  Địa điểm đăng ký của bạn thuộc quận mấy *

  This form is powered by: Sticky Floating Forms Lite