CV2533 – Không thu hồi thẻ BHYT khi báo giảm

posted in: bhxh | 0

Bảo hiểm xã hội TPHCM ban hành công văn số 2533/BHXH-QLT quy định về việc không thu hồi thẻ BHYT người lao động giảm. Công văn này có hiệu lực kể từ ngày ký 18/10/2016.

Cụ thể là khi các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TPHCM có phát sinh giảm người tham gia BHYT, đơn vị phải lập danh sách báo giảm gửi cơ quan BHXH ngay trong tháng đó (tính đến ngày cuối cùng của tháng).

Nếu báo giảm sau ngày cuối cùng thì phải đóng hết giá trị thẻ BHYT của tháng kế tiếp và thẻ còn thời hạn sử dụng đến hết tháng đó.

– Cơ quan Bảo hiểm xã hội KHÔNG thu hồi thẻ BHYT các trường hợp báo giảm.

Ví dụ: Người lao động nghỉ việc trong tháng 10/2016, đơn vị báo giảm ngày 31/10/2016 thì không phải đóng BHYT từ tháng 11/2016. Nếu báo giảm ngày 01/11/2016 thì phải đóng BHYT hết tháng 11/2016 (thẻ có giá trị đến hết ngày 30/11/2016).

÷ Lưu ý:

+ Đơn vị thực hiện báo giảm qua hệ thống giao dịch điện tử BHXH. Trường hợp gửi qua bưu điện thì ngày báo giảm tính từ lúc cơ quan BHXH nhận được hồ sơ.

+ Khi người lao động báo giảm mắc bệnh mãn tính, hiểm nghèo, nguy hiểm có yêu cầu đóng hết giá trị thẻ còn lại để khám chữa bệnh thì cơ quan BHXH sẽ thực hiện theo yêu cầu.

Thư viện pháp luật – Tham khảo

Xem thêm : 

Quyền lợi bảo hiểm y tế không phải ai cũng biết – Nguyên nhân do đâu?

Bảo hiểm thất nghiệp – Trợ cấp thất nghiệp theo 38/2013/QH13

Danh mục được hưởng BHXH một lần

Thông tin hữu ích :

cùng với sự phát triển của Internet nói chung, Hiện nay Nhà nước đã và đang triển khai các thủ tục nộp qua mạng. Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm tải thời gian cho cán bộ và người dân. Cùng xem thêm Những thủ tục đăng ký qua mạng trong lĩnh vực Giấy phép

Follow ACSC:

ACSC'CEO, tôi là tác giả của những bài viết chuyên sâu về Dịch vụ thành lập doanh nghiệp. SỐ ĐT liên hệ : 0938.002.149 . Theo dõi tôi tại đây https://www.facebook.com/congtyacsc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *