Bổ sung ngành nghề kinh doanh

posted in: THAY ĐỔI GPKD | 0

Khi đi vào hoạt động kinh doanh, có nhiều lý do mà Doanh nghiệp phải bổ sung ngành nghề kinh doanh. Doanh nghiệp cần tìm hiểu về quy trình thủ tục mới để có thể thay đổi Giấy phép một cách … Continued