Nội dung

Keep your eyes on the stars and your feet on the ground - Theodore Roosevelt

Hướng dẫn lập sổ cổ đông cho công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có số lượng cổ đông góp vốn lớn hoặc rất lớn , do đó việc lập sổ cổ đông nhằm kiểm soát và điều hành rất quan trọng trong quá trình hoạt động và phát triển của công ty

Sổ đăng ký cổ đông giúp lưu trữ những thông tin về chủ sở hữu , tổng số cổ đông cũng như những thay đổi về cổ đông góp vốn

Những cổ đông góp vốn trong công ty cổ phần có quyền kiểm tra, sao chép các thông tin trong sổ đăng ký cổ đông

Lập sổ cổ đông cho công ty cổ phần

Các thông tin cần phải có khi lập hồ sơ thành lập công ty cổ phần để đăng ký sổ cổ đông như sau

 • Tên công ty
 • Địa chỉ của công ty
 • Số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại
 • Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp
 • Tất cả các thông tin cần thiết của cổ đông góp vốn vào công ty

Trường hợp là cá nhân góp vốn :

Thông tin gồm có :

 • Họ , tên, địa chỉ thường trú, địa chỉ trên hộ khẩu, quốc tịch, giấy CMND hoặc thẻ căn cước
 • Số lượng cổ phần đang nắm giữ, tổng giá trị cổ phiếu, ngày đăng ký cổ phần

Trường hợp là tổ chức góp vốn

Thông tin gồm có :

 • Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp
 • Số lượng cổ phần đang nắm giữ, tổng giá trị cổ phiếu, ngày đăng ký cổ phần

mẫu sổ đăng ký cổ đông

sổ đăng ký cổ đông

DOWNLOAD  MẪU FILE SỔ CỔ ĐÔNG TẠI ĐÂY

 • Trường hợp thành lập công ty cổ phần mà không lập sổ cổ đông sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu – 15 triệu và buộc phải đăng ký sổ theo quy định của pháp luật hiện hành

Xem thêm tại đây:

Thủ tục đăng ký chào bán cổ phần

Khái niệm về công ty đối nhân và đối vốn

ACSC
Sending
User Review
5 (1 vote)

Leave a Reply

  Họ và tên *

  Điện thoại *

  Nhập email *

  Lĩnh vực đăng ký: *

  Địa điểm đăng ký của bạn thuộc quận mấy *